Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 47 Nolu Genelge 21.06.2006 (Gıda Kanunu ve Gıda Hijyeni İle Gıda ve yemin Resmi Kontrolleri Kanun Taslağı)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gıdaya ilişkin çeşitli mevzuat taslakları çalışmaları yapılmakta olup, söz konusu taslaklar Bakanlığın web sayfasında mevzuat taslakları bölümünde yayımlanmaktadır.

          Bu kapsamda, Bakanlığın web sayfasında yer alan ve son görüş bildirme tarihi 19 Haziran 2006 olarak belirtilen “Gıda Kanunu” ve “Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanun” taslakları Konfederasyonumuzca incelenmiş ve taslaklara ilişkin görüşlerimiz adı geçen Bakanlığına iletilmiştir.

          Diğer taraftan, Bakanlığa gönderilen yazıda; görüşlerimize ilaveten, söz konusu taslakların Konfederasyonumuza resmi bir şekilde gelmemesi ve görüş bildirmek üzere verilen sürenin sınırlı olması nedeniyle, teşkilatımızın görüşlerine yer verilmesinin mümkün olamadığı, bu sebeple teşkilatımızdan gelen görüşlerin bilahare iletileceği belirtilmiştir.

          Bu çerçevede, web sayfamızda yer alan söz konusu Kanun taslaklarının incelenerek, görüşünüzün en geç 30 Haziran 2006 tarihine kadar Konfederasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir.

           Konfederasyonumuza gelen görüşler değerlendirilerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
 
 

Çetin DEMİRKAZIK

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 


 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr