Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 46 Nolu Genelge 13.06.2006 (İhracat Yönetmeliği)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinde; “İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumları” şeklinde ifade edilmiş olup, üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen esnaflarımız kapsam dışında bırakılmıştı.

İhracat Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılarak, ticaretle iştigal eden esnafların da ihracatçı kapsamına alınması konusunda Konfederasyonumuzca Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılan yoğun talepler çerçevesinde; Müsteşarlık söz konusu talebimizin mevzuat çalışmaları safhasında değerlendirileceğini bildirmiştir.

Bu kapsamda, 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliği ile; 06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme çerçevesinde ihracatçı; “İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları,” şeklinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen esnaf ve sanatkarlara da ihracat yapma hakkı verilmiştir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 
 
 

Çetin DEMİRKAZIK

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 


 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr