Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 43 Nolu Genelge 31.05.2006 (Primlerin Yapılandırma Süresinin Uzatımı)
 

TEŞKİLAT ve İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 04 Mart 2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.2.2006 tarih ve 5458 sayılı Kanun ile Bağ-Kur ve SSK’ nın sosyal güvenlik prim alacakları yeniden yapılandırılmış ve Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya Sosyal Sigortalar Kurumu ve  Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır

           Bu doğrultuda, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 30/05/2006 tarih ve 2006/327 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre, 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği 01/04/2006 tarihine kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarının yeniden yapılandırılması ve Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen sigortalıların, hak sahiplerinin veya kanuni vekillerinin
01/04/2006-31/05/2006 tarihleri arasında belirlenmiş olan başvuru süresi 30 Haziran 2006 tarihine kadar bir ay süreyle uzatılmıştır.  

Bilgilerinizi ve keyfiyetin teşkilat mensuplarımıza duyurulmasını rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 


 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

EKLER:

Ek-1: 30.05.2006 tarihli ve 2006/327 ve 2006/328 sayılı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Y.K. Kararı (1 adet-2 sayfa)
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr