Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 41 Nolu Genelge 15.05.2006 (Yönetmelik İptali)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 27 Ekim 1996 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu değiştiren 4199 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi ile ticari taşıt kullanma belgesi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılmış ve bu konuda eğitim verme, sınav yapma ve belge verme yetkisi Konfederasyonumuzun bilgi, görüş ve onayı çerçevesinde TŞOF’ un koordinatörlüğünde TŞOF’ a bağlı odalara verilmiştir.
          Konfederasyonumuz konunun ülke geneline yaygınlaşması ve önem arz etmesi nedeniyle ticari taşıt kullanma belgesi ile ilgili uygulamayı 20 Ekim 1993 tarihli Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik içinden çıkarıp, yeni bir yönetmelik ile daha ayrıntılı olarak düzenlemeye gerek duymuştur. TŞOF ile işbirliği içinde Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hazırlanmış ve 27 Aralık 1997 tarihi itibarıyla Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tarihten bu yana uygulama ilgili mevzuat dahilinde yürütülmüştür.
         Ancak, 10/05/2006 tarih ve 26164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5495 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi ile, 2918 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile Ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile, Konfederasyonumuzca hazırlanan ve 27 Aralık 1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin temel dayanağı olan  maddesi iptal edilmiş, dolayısıyla söz konusu Yönetmeliğin konusu ortadan kalkmıştır.
         Bu nedenle, 5495 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanununun yürürlüğe girdiği
10/05/2006 tarihinden itibaren ticari taşıt kullanma belgesi uygulaması sona erdirilmiş olup, bu tarihten sonra TTKB kursu düzenlenmesi ve TTKB verilmesi yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve konunun önemi nedeniyle acilen ilgili odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 
 
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 


 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr