Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 37 Nolu Genelge 17.04.2006 (Katılım Payları)
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle alt teşkilat birimlerimizin ödeyecekleri katılım payı ile ayıracakları eğitim payı oranları ve bunların hesaplanma yöntemleri konusunda 2006/26 sayılı genelge teşkilatımıza 15/02/2006 tarihinde gönderilmiş ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması ve genelge hükümlerine göre hareket edilmesi istenilmişti.

Teşkilatımızca Konfederasyonumuza yapılan başvurular sonucunda sözü edilen genelge yeniden  gözden  geçirilmiş  ve  sehven  “HESAPLANAN KATILIM PAYLARI EN GEÇ NİSAN 2006 AYI SONUNA KADAR ……. İLGİLİ HESAPLARA AKTARILACAKTIRifadesine yer verildiği görülmüştür.

Odalarımızın birliklere ve federasyonlara, birlikler ile federasyonlarımızın Konfederasyona yasal olarak ödemek zorunda oldukları katılım payları eskiden olduğu gibi 2006 yılında da NİSAN ve EKİM aylarında (2) taksit halinde ödenecektir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın bu şekilde yapılabilmesi için bağlı odalarınıza duyurulmasını önemle rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 


 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr