Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 36 Nolu Genelge 13.04.2006 (Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler)
 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

30 Mart 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5479 sayılı Kanun, 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanununda, Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Vergi Usul Kanununda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden esnaf ve sanatkarlarımızı en çok ilgilendireni ise yeniden belirlenen Gelir Vergisi tarifesidir.

Söz konusu yasa ile ilgili olarak hazırlanmış bulunan ve yasa maddelerinin detaylı olarak açıklanmış olduğu ’’Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler Esnaf ve Sanatkarlara Ne Getiriyor’’ başlıklı sirküler, genelgemizin ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.        

 

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Ekler
Ek1: Sirküler

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr