Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 32 Nolu Genelge 27.03.2006 (5083 Sayılı Kanun)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 08/03/2006 tarihli ve 7004 sayılı yazıda;

-         5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun, 31/01/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girdiği,

-         Kamuoyunun Yeni Türk Lirasına geçişinde ve uyum sağlamasında kolaylık sağlanması açısından Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri arasında bütün mal ve hizmet bedellerinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu tutulduğu,

-         Yapılan denetimler ve bilgilendirici faaliyetler sonucunda, satıcı ve sağlayıcıların satışa sundukları mal ve hizmet bedellerinin etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası olarak ayrı ayrı gösterildiği ve kamuoyunun da Yeni Türk Lirasına uyumunun yüksek oranda sağlandığı,

-          Ancak, halen bazı satıcı ve sağlayıcıların satışa sundukları mal ve hizmet bedellerini etiket ve tarife listelerinde Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası olarak ayrı ayrı göstermeye devam ettiklerinin görüldüğü ve bu uygulamanın mezkur Kanunun Geçici 3 ncü maddesi uyarınca 31/12/2005 tarihi itibariyle sona erdirilmesi gerektiği,

-         01/01/2006 tarihinden itibaren satıcı ve sağlayıcıların etiket ve tarife listelerini sadece Yeni Türk Lirası cinsinden düzenlemeleri gerektiği,

-         Bu nedenle, sattıkları mal ve hizmetlerin bedellerini etiket ve tarife listelerinde halen Türk Lirası olarak veya Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası olarak gösteren satıcı ve sağlayıcıların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri,

bildirilmektedir.

      Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr