Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 30 Nolu Genelge 14.03.2006 (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Verilen Muhasebe Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu)
 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

1. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 65. maddesi, ’’Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2/e bendine göre ise Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kağıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Yukarıdaki her iki kanun maddesinin uygulaması sırasında, basit usule tabi gelir vergisi mükelleflerinin muhasebesinin tutulması hizmeti nedeniyle meslek kuruluşlarımızın elde ettikleri gelirlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Maliye Bakanlığı, yayınlamış olduğu 98 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Tebliğe göre, basit usule tabi gelir vergisi mükelleflerinin muhasebe hizmetlerinin meslek odaları tarafından yerine getirilmesi, Gelir Vergisi Kanunun 46. maddesince meslek kuruluşlarımıza verilmiş bir görev olması nedeniyle, bu hizmetler karşılığında elde edilen gelirler de Katma Değer Vergisinden istisna tutulmuştur.

2. Maliye Bakanlığı, 48 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile 15 Mart 2006 günü mesai saati bitimine kadar verilmesi gereken Gerçek Usule Tabi Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 24 Mart 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldığını açıklamıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr