Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 29 Nolu Genelge 07.03.2006 (18.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: a) 3308 sayılı  Mesleki Eğitim Kanunu,

        b) 6 Şubat 2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete.

        c) 15 Şubat 2006 tarih ve 26081 sayılı Resmi Gazete. 

İlgi (a) Kanun gereğince oluşturulmuş bulunan ve  Konfederasyonumuzun da üyesi bulunduğu Mesleki Eğitim Kurulu 22-23 Kasım  2005 tarihlerinde toplanmış ve;

·        Mobilya İskeletçiliği,

·        Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı,

·        Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı,

·        Kantin İşletmeciliği

meslek dallarını, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun  çıraklık eğitimi uygulama kapsamına almıştır.

Bu meslek dallarındaki eğitim süreleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenecek ve ileride duyurulacaktır. Söz konusu meslek dallarından;

·        Mobilya İskeletçiliği meslek dalı Ağaç İşleri meslek alanı grubuna,

·        Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı ile Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı meslek dalları Otomotiv Teknolojisi meslek alanı grubuna,

·        Kantin İşletmeciliği meslek dalı ise Satış Elemanlığı meslek alanı grubuna alınmıştır.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan meslek dalları ve açıklamaların bulunduğu ilan, ilgi (b)’deki Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu ilandaki düzeltmeler ise  ilgi (c)’ deki Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

81 ilimizde kapsama alınan yukarıdaki 4 meslek dalında ilgi (a) Kanunun geçici 1. maddesindeki şartları taşıyıp, aynı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları, 1 Mart 2006 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ilgili mesleki eğitim merkez müdürlüklerince kabul edilecektir.

Buna göre; mesleğin, bulunduğu ilde çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı 1 Mart 2006 tarihinde,

a)      18 yaşını doldurmuş olup, kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde çalışmış olanlar kalfalık sınavlarına girmek,

b)      16 yaşını doldurmuş olanlar intibak eğitimine tabi tutulduktan sonra kalfalık sınavına girmek,

c)      Kalfalık belgesi sahibi olup, 22 yaşını doldurmuş olanlar  ustalık sınavlarına girmek

üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

            Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına yeni giren bu meslek dallarında odalarımız tarafından 6 Şubat 2006 tarihinden itibaren belge düzenlenemeyecektir.

            Yeni kapsama alınan meslek dallarında teşkilatımızca verilen kalfalık, ustalık ve esnaflık belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilecektir.

İlgi (b) Bakanlık kararı gereğince yapılacak uygulamaların, en kısa zamanda üye esnaf ve sanatkarlarımıza (süresi içinde müracaat edemeyerek mağdur olmalarını önlemek bakımından) mahalli imkanlar kullanılarak (yerel radyo, TV, gazete, el ilanları vb.) duyurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun acilen  bağlı  odalarınıza  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.Sayfa

2.Sayfa
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr