Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 20 Nolu Genelge 08.02.2006 (Kuş Gribi)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kanalıyla Konfederasyonumuza intikal eden ve bir örneği ekte gönderilen yazısında;

-Son günlerde çeşitli illerde kanatlılarda görülen Avian İnfluence (Kuş gribi) hastalığının insanlara bulaşması ve bu olayın basında geniş bir şekilde yer alması nedeniyle kamu oyunda endişelere neden olduğu ve bu hastalık nedeniyle kanatlı hayvan eti ve yumurtaların tüketiminde büyük düşüşler görüldüğü,

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kanatlı sektöründe almış olduğu önlemler sonucunda bu güne kadar kanatlı eti ve yumurta üreten ticari hiçbir işletmede hastalık görülmediği,

- Hastalığın dikkatli bir şekilde takip edildiği ve tüm gelişmelerin  kamuoyuyla paylaşıldığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat almış, Veteriner Hekim kontrolünde kesilip, ambalajlanıp etiketlenen kanatlı hayvan eti ve yumurtaların hastalık riski taşımadığı, usulüne uygun bir şekilde pişirilip tüketildiği takdirde insan sağlığı için hiçbir sakınca oluşturmadığı,

bildirilmektedir.

Bu kapsamda, genelgemizde belirtilen konuların ilgili odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda  bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

EKLER     :

Ek-1: Yazı (1 Adet- 1 Sayfa)

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr