Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 19 Nolu Genelge 07.02.2006 (Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi)
 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanacak mali imkanlardan Konfederasyonumuz ile Federasyonlarımız, Birliklerimiz ve Odalarımızın yerel düzeyde yararlanma kapasitesinin geliştirilmesi için ve uygun hibe programlarına aktif olarak katılımlarının sağlanması amacıyla Konfederasyonumuz “ Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” adı altında bir proje hazırlamış ve Avrupa Birliği’ne sunmuştur. 

Söz konusu Proje, Avrupa Birliğince onaylanmış ve 27 Şubat 2006 günü uygulamaya konulacaktır. Projenin genel amacı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında daha aktif bir rol sağlanmasıdır. Özel amacı ise, TESK ve bağlı kurumlarının AB’nin uygulamadaki uygun hibe programlarına aktif olarak katılımlarının sağlanması ve daha etkin projeler hazırlayabilme kapasitesinin geliştirilmesidir.  

Bu proje kapsamında, TESK, Federasyonlar ve Birliklerden toplam 25 kişiye 15 gün süreyle proje hazırlama ve sunma ile ilgili eğitim verilecektir.  

Eğitim;  

-         AB tarihi,

-         AB Türkiye ilişkileri,

-         AB Mali Yardımları

-         Proje Döngü yönetimi ve mantıksal  çerçeve analizi ve teknikleri,

-         AB hibe programları,

-         Hangi programın uygun olduğu,

-         Nasıl başvurulacağı,

-         Diğer hibe programları, 

gibi konu başlıklarından oluşacaktır. 

Eğitimler iki aşamalı gerçekleşecektir. İlk bölümde 9 gün sürecek başlangıç eğitimi verilecektir. Eğitimin bu kısmında, dersler ve grup çalışmaları yapılacaktır. Bu eğitim bittikten sonra yaklaşık 1 ay ara verilecek ve sertifika alan adaylar 25 Mart 2006 günü 6 gün sürecek olan eğiticilerin eğitimine katılacaklardır. Eğiticilerin eğitiminin amacı, aday eğiticilerin gerekli beceri ile donatıldıktan sonra daha önceden hazırlanmış eğitim paketi ile birlikte kendi kuruluşlarının ve bölgelerindeki TESK e bağlı Esnaf ve Sanatkar Kuruluşlarına (Federasyon, Birlik, Oda) aynı konuda eğitim vermeleridir. 

Konfederasyon, Federasyonlar ve Birliklerden eğitime katılmak üzere seçilerek gönderilecek aday adayı birer personelle ilgili kriterler, EK-1’ de verilmiştir. Personel seçiminde bu kriterler dikkate alınacaktır. Nihai seçim Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  tarafından yapılacaktır.  

Bu eğitime katılacak Federasyon ve Birliklerden ismi bildirilecek aday adayı personelin en az iki yıl kurumlarında kalıcı olmaları şartı da projenin sürdürülebilirliği gereği gönderilecek yazı ile garanti edilecektir. 

Ankara dışından kursa katılacakların ulaşım, konaklama, yemek ve benzeri giderleri kurumlarınca karşılanacaktır. 

Federasyonlar ve Birliklerce bahse konu kursa katılmak üzere EK-1’ de gönderilen şartları taşımak kaydıyla aday adayı seçilen personelin isimlerinin     özgeçmişleri ile birlikte 13 Şubat 2006 mesai bitimine kadar Dışilişkiler Genel Koordinatörlüğünün aşağıda verilen faksına iletilmesini rica ederiz.

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü :
Tel  : (312) 418 25 13
Fax : (312) 425 88 97

 

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

EKLER     :

Ek-1 : Seçilecek Personel İle İlgili Kriterler

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr