Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 18 Nolu Genelge 06.02.2006 (Aylık Ücret ve Huzur Hakları)
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilatımızdan Konfederasyonumuza gelen sözlü  ve yazılı başvurularda, 5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu’nun 56. maddesinde geçen   “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar” ve “ Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez." hükümlerinin uygulaması konusunda tereddüte  düşüldüğü ifade edilmekte ve konu hakkında uygulamaya esas olmak üzere genelge düzenlenmesi talep edilmektedir.  

Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması Konfederasyonumuzca uygun görülmüştür. 

Öncelikle, 5362 sayılı Kanunun 56’ncı maddesindeki, “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar.”  şeklindeki hükmün açıklanması gerekli görülmüştür. Bu hükümde geçen “organda”  ifadesinin ayrı bir esnaf ve sanatkar meslek kuruluşu şeklinde yorumlanması gerekmektedir.   

1-  Bu hüküm gereğince, teşkilat yöneticilerimizin, oda, birlik, federasyon ve Konfederasyondan  hangisinde aylık ücreti yüksekse, o teşkilat birimindeki aylık  ücretlerini almak zorundadırlar. Başka bir anlatımla bu hak seçimlik bir hak değil, Kanun’un emredici hükmü olup, kişinin kendi isteğine bırakılmamıştır.

2- “ Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez."  hükmü ile; bir yöneticinin  aynı teşkilat biriminden (örneğin odadan) hem aylık ücret, hem de huzur hakkını  birlikte alamayacağı düzenlenmiştir. Ancak, aynı kişi bir başka teşkilat biriminin yönetim kurulunda (örneğin federasyonun) görevli ise katıldığı yönetim kurulu toplantısı için kendisine huzur hakkı ödenmesi gerekecektir.

Örnek-1: Bay (A)  (X) odasının başkanı ve aynı zamanda (Y) birliğinin de yönetim kurulu üyesidir. Bu durumda bay (A) başkanı olduğu odadan aylık ücretini, (Y) birliğinden de katıldığı toplantılar için huzur hakkı alacaktır. 

Örnek-2: Bay (A)  (X) odasının başkanı ve aynı zamanda (Y) birliğinin de başkan vekilidir. Bu  durumda bay (A) oda veya birlikten hangisinin genel kurulundan  geçen ücreti yüksekse onu alacak, az olan ücreti alamayacaktır. Ücret alamadığı yerden ise katıldığı yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı alabilecektir.

Örnek-3   Bay (A)  (X) odasının başkanı ve aynı zamanda (Y) birliğinin de denetim kurulu üyesidir. Bu durumda bay (A)  başkanı olduğu odanın genel kurulundan geçen ücreti yüksekse onu, aksi durumda denetim kurulu üyesi olduğu birliğin genel kurulundan geçen ücreti yüksekse onu alacaktır. Ancak bay (A)’ nın odasından aldığı başkanlık ücreti, birlikten denetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı ücretten yüksekse, bay (A) başkanı olduğu odadan huzur hakkı,  birlikten ise, ne ücret nede huzur hakkı alabilecektir. Nedeni ise 5362 sayılı kanunda, denetim ve disiplin kurulu üyeleri için huzur hakkı öngörülmemiştir.

Örnek-4 Bay (A)  (X) odasının başkanı ve aynı zamanda (Y) birliğinin de denetim kurulu üyesidir. Bu durumda bay (A)  başkanı olduğu odanın genel kurulundan geçen ücreti yüksekse onu, aksi durumda denetim kurulu üyesi olduğu birliğin genel kurulundan geçen ücreti yüksekse onu alacaktır. Ancak bay (A)’ nın odasından aldığı başkanlık ücreti, birlikten denetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı ücretten düşükse,  bay (A) birlikten ücret, yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle katıldığı toplantılar için odasından  huzur hakkı  alabilecektir.   

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
1.Sayfa
2.Sayfa

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr