Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 14 Nolu Genelge 23.01.2006 (Gösterge Faiz Oranı)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL VE SÜRELİDİR

Bilindiği üzere, son zamanlarda gündemimizde yoğun bir şekilde yer alan, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi (Avian İnfluenza) olarak bilinen hastalık evcil ve yabani kanatlılar sektörüne yönelik faaliyet gösterenler boyutuyla çok büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Kuş gribi salgını nedeniyle, olumsuz etkilenen tavukçuluk, tavuk ve tavuk ürünleri satışı yapan pek çok meslek dalında faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu yönde, Bağ-Kur prim ödemelerinin bir yıl süre ile ertelenmesi, 2006 yılında ödenecek Gelir Vergisi taksitlerinin muayyen bir dönem için faizsiz olarak geri bırakılması, uygun koşullarda faizsiz kredi imkanları sağlanması için talepte bulunulmuştur. Bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında; söz konusu taleplerin ilgili makamlara intikal ettirildiği, ayrıca, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden, esnaf ve sanatkarlara Halk Bankasından kullandırılmakta olan kredilerde bu sektörde faaliyet gösterenlere öncelik verilmesinin istendiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, “Çıkma Yumurtacı Tavukların İmhası ve Yetiştiricilerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ” 24/01/2006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tavuk vebası (Avian influenza) hastalığı ile mücadele amacıyla çıkarlan bu Tebliğ yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerdeki çıkma yumurta tavuklarının (altı hafta ve üzeri yaştaki yumurta tavuğunu)  itlaf, imhası ve bunların desteklenmesi ile ilgili hususları kapsamaktadır. Buna göre;

-İtlaf ve imha edilecek beher tavuk için 1,1 YTL Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilere ödenecektir.

- İl/İlçe İtlaf ve İmha Tespit Komisyonunun bilgisi dışında itlaf ve imha edilen yumurta tavuklara destekleme primi ödenmeyecektir.

-Bu Tebliğ yayımı tarihi olan 24/01/2006 tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlükten kalkacaktır.

Kuş gribi ve yapılan düzenlemeler konusunda web sayfamızdan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ilgili bölümlerine link verilmiş olup, buradan kuş gribiyle ilgili bilgilere ulaşılması mümkündür.

İlgili sektörde faaliyet gösterenlerin bilgilendirilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr