Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >>15 Nolu Genelge 23.01.2006 (Genel Kurul Hk.)

 

GENEL SEKRETERLİK

İLGİ:   (a)   16/01/2006 tarihli ve (9) sayılı genelgemiz.
(b)19/01/2006 tarihli ve (12) sayılı genelgemiz.

 
          16/01/2006 tarihli ve (9) sayılı ilgi (a) genelgemiz ile Konfederasyonumuzun 17’nci olağan genel kurul toplantısının 25 Ocak 2006 Çarşamba günü Saat 10:00’da; çoğunluk sağlanamaz ise 28 Ocak 2006 Cumartesi günü aynı saatte Esenboğa Havaalanı Yolu, 27’nci km. Büyük Anadolu Oteli Akyurt-ANKARA adresinde yapılacağı teşkilatımıza duyurulmuştur.

Konfederasyonumuzun 5362 sayılı yasa gereği Ocak 2006 ayı içerisinde yapılması zorunlu olan olağan genel kurul toplantısında gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını teminen keyfiyet 03 Ocak 2006 tarihli ve 26 sayılı yazımız ile Ankara Valiliğine de intikal ettirilmiştir.

19 Ocak 2006 tarihili ve 12 sayılı Genelgemiz ile de; önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilan edilen ilk gün genel kurul toplantısı için gerekli olan yeterli çoğunluğun sağlanamayacağının tahmin edildiği, genel kurul toplantısının hafta sonuna denk gelen 28 Ocak 2006 Cumartesi günü gerçekleşebileceğinin düşünüldüğü Birliklerimiz ile Federasyonlarımıza bildirilmiştir.

Ankara Valiliği 17/01/2006 tarihli ve 76 sayılı yazısı ile genel kurul toplantısının yapılacağı Esenboğa Havaalanı Yolu, 27’nci km. Büyük Anadolu Oteli Akyurt-Ankara adresini uygun bulmadığını Konfederasyonumuza tebliğ etmiştir. 

Ankara Valiliğince tesis edilen 17/01/2006 tarihli ve 76 sayılı işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Konfederasyonumuzca Ankara İkinci İdare Mahkemesinde dava açılmış ve idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan genel kurul toplantımızın ilgide kayıtlı Genelgelerimiz çerçevesinde yapılmasında hiçbir tereddüt ve engel bulunmamaktadır. Akyurt ilçesinde güvenliği sağlamakla yükümlü Jandarma güvenlik birimlerine ek olarak Konfederasyonumuzca yeter sayıda özel üniformalı güvenlik elemanları da toplantı bitinceye kadar görev yapacaklardır.

Konfederasyonumuz genel kurul toplantımızın selametle yapılması ve sonuçlandırılması için gereken bütün önlemleri almıştır ve almaya da muktedir ve kararlıdır.

Bilgilerinize saygı ile sunarız.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

EKLER:

Ek-1 Ankara İkinci İdare Mahkemesi Kararı

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

1.sayfa
2.sayfa
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr