Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 14 Nolu Genelge 23.01.2006 (Gösterge Faiz Oranı)
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 07/01/2006 tarihli ve AR.GE.KF-1.01.06/77- 8 sayılı genelgemiz. 

İlgi genelgemizin 3. paragrafında yer alan gösterge faiz oranının açıklamasında “2005 yılında bakiyesi 2006 yılına devreden krediler için % 75’i” ifadesi sehven eksik yazılmıştır. Doğru ve tam ifade; “Gösterge faiz oranı; Türkiye Halk Bankasının kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği, cari faiz oranının; 2005 yılında bakiyesi 2006 yılına devreden krediler için % 75’i, 2006 yılında açılacak krediler için % 65’i kadar olacaktır.” şeklindedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
 

Naci SULKALAR

 

GENEL SEKRETER 

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr