Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 05 Nolu Genelge 04.01.2006 (Büro Hizmet Karşılığı)
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

     

Basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımızın vergi işlemlerinin yürütüldüğü, oda ve birliklerce oluşturulan bürolarda verilen hizmet karşılığı olarak, 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda verilen miktarlar arasında kalmak üzere ücret alınacaktır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61 inci maddesi gereğince; belirlenen hizmet karşılığı ücretinin asgari tutarının altında olmamak üzere ve bunun yanında bölgelerindeki ekonomik durum dikkate alınarak azami tutarın altında ücret tahsil edilmesi, oda ve birliklerimizin yetkileri dahilinde bulunmaktadır. Buna göre;
 

                                                      Asgari Tutar             Azami Tutar

  I. Gruba Dahil Oda ve Birlikler:................... 5-YTL.   --              20-YTL

 II. Gruba Dahil Oda ve Birlikler:................... 5-YTL.   --              15-YTL

III. Gruba Dahil Oda ve Birlikler:...............5-YTL.   --              10-YTL

tutarında ücret alınacaktır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr