Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 04 Nolu Genelge 03.01.2006 (Gazete İlanı)
 

SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

      Bilindiği üzere, 5362 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince; sicile kaydedilen ve ilanı gereken hususlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimi altında Konfederasyonumuz tarafından Bakanlık e- esnaf ve sanatkar veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmaktadır. 
     
       Bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek açısından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin manuel ortamda da yayımlanmasına devam edilmektedir. 

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Komitesinin 16/12/2005 tarihli toplantısında, Gazetenin 31/01/2006 tarihine kadar manuel ortamda da yayımına devam etmesi karar altına alınmıştır.  

       Komitenin bu kararı doğrultusunda, Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri tarafından   elektronik ortamda yayımlanan ancak posta ile gönderilmemiş olan  tüm ilanların  31/01/2006 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr