Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 03 Nolu Genelge 03.01.2006 (Sahte Çek Hakkında)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

      Konfederasyonumuza Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden (Mali İşler Daire Başkanlığı) gelen 12/12/2005 tarih B.12.2.TMO.074.00.02/07.7.1-9449 sayılı yazıda; art niyetli kişiler tarafından 2005/Nisan ayı içerisinde adı geçen Genel Müdürlüğün Edirne Şube Müdürlüğünün Akbank Edirne şubesindeki hesabına sahte çek bastırıldığı, sahte imza tatbik etmek suretiyle çek keşide edildiği, çeki alan kişi tarafından başka bir şahsa ciro edildiği ve daha sonra söz konusu çekin kendisine ciro edilen şahıs tarafından Akbank’ın başka bir ildeki şubesine ibraz edilmek suretiyle tahsil edilmek istendiği ancak ilgili banka ve söz konusu Genel Müdürlüğün yetkililerince çekin tahsil edilemediği belirtilmekte, 

            Ayrıca, 1992 tarihinde kapatılan Tepe Ajans Müdürlüğü adına Kasım ve Aralık /2005 ayı içerisinde Halk Bankası Bismil Şubesine ait iki adet sahte çek keşide edilmek suretiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün banka hesaplarından para çekilmeye teşebbüs edildiği ancak çeklerin tahsil edilemediği ifade edilmekte olup, söz konusu sahte çeklerin kişilerce firmalara ciro edilmek suretiyle el değiştirdiğinin belirlendiği ve bundan dolayı adı geçen Genel Müdürlüğün çeklerinin kabulünde daha dikkatli olunması gerektiği hususunda tüm teşkilatımızın uyarılması talep edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr