Mevzuat  >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 02 Nolu Genelge 02.01.2006 (Yönetmelik Taslakları)
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

      5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75inci maddesinin (a), (d), (e ), (f), (j) bentlerinde yer alan; 

§         Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği, 

§         Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği, 

§         Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik,

 

§         Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında  Yönetmelik, 

§         Odaların Birlik ve Federasyonlara, Birlik ve Federasyonların Konfederasyona Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik, 

§         Esnaf ve Sanatkarların Ödemekle Yükümlü Oldukları  Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik, 

§         Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği, 

§         Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik, 

§         Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik, 

§         Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik,  

Taslakları Konfederasyonumuzca hazırlanmış olup, web sayfamızda (http://www.tesk.org.tr/tr/taslak/index.html)  bağlı alt teşkilatımızın görüşlerine sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve Yönetmelik Taslaklarının incelendikten sonra varsa görüşlerinizin  en geç 16 Ocak 2005 tarihine kadar her yönetmelik  için düzenlenmiş olan web sayfasının altında bulunan ilgili bölüme   yazılarak veya posta ile gönderilmesini  rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER 

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr