Mevzuat >> Genelgeler >> 2006 Yılı >> 2006 Yılı Genelgeleri

 
01 Nolu Genelge 02.01.2006 (Basit Usul)
02 Nolu Genelge 02.01.2006 (Yönetmelik Taslakları)
03 Nolu Genelge 03.01.2006 (Sahte Çek Hk.)
04 Nolu Genelge 03.01.2006 (Gazete İlanı)
05 Nolu Genelge 04.01.2006 (Büro Hizmet Karşılığı)
06 Nolu Genelge 04.01.2006 (Teminat)
07 Nolu Genelge 04.01.2006 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
08 Nolu Genelge 07.01.2006 (Gösterge Faiz Oranı)
09 Nolu Genelge 16.01.2006 (Genel Kurul)
10 Nolu Genelge 17.01.2006 (Vergi Düzenlemeleri)
11 Nolu Genelge 18.01.2006 (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)
12 Nolu Genelge 19.01.2006
13 Nolu Genelge 20.01.2006 (Satış Belge Sürelerinin Uzatılması)
14 Nolu Genelge 23.01.2006 (Gösterge Faiz Oranı)
15 Nolu Genelge 23.01.2006 (Genel Kurul hk.)
16 Nolu Genelge 24.01.2006 (Garanti Belgesi)
17 Nolu Genelge 01.02.2006 (Kuş Gribi)
18 Nolu Genelge 06.02.2006 (Aylık Ücret ve Huzur Hakları)
19 Nolu Genelge 07.02.2006 (Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi)
20 Nolu Genelge 08.02.2006 (Kuş Gribi)
21 Nolu Genelge 09.02.2006 (Hesap Numarası)
22 Nolu Genelge 09.02.2006 (Vergi Düzenlemeleri)
23 Nolu Genelge 10.02.2006 (Genel Başkan Vekillerinin Seçilmesi hk.)
24 Nolu Genelge 14.02.2006 (Vergi Numarası)
25 Nolu Genelge 15.02.2006 (Basit Usulde Gelir Vergisi Beyan Süresi)
26 Nolu Genelge 15.02.2006 (Katılım Payları)
27 Nolu Genelge 16.02.2006 (Sicil İşlemleri)
28 Nolu Genelge 17.02.2006 (Basit Usul Muhasebe Bürosu)
29 Nolu Genelge 07.03.2006 (18.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
30 Nolu Genelge 17.03.2006 (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Tarafından Verilen Muhasebe Hizmetinin KDV Karşısındaki Durumu)
31 Nolu Genelge 21.03.2006 (Katılım Payları)
32 Nolu Genelge 27.03.2006 (5083 Sayılı Kanun)
33 Nolu Genelge 29.03.2006 (Primlerin Yeniden Yapılandırılması)
34 Nolu Genelge 03.04.2006 (Fiyat Tarifeleri Hk.)
35 Nolu Genelge 04.04.2006 (Mesleki Eğitim)
36 Nolu Genelge 13.04.2006 (Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler)
37 Nolu Genelge 17.04.2006 (Katılım Payları)
38 Nolu Genelge 27.04.2006 (Meslek Kolları)
39 Nolu Genelge 28.04.2006 (Basılı Evrak Hk.)
40 Nolu Genelge 11.05.2006 (TESK CUMHURİYET TIRI)
41 Nolu Genelge 15.05.2006 (Yönetmelik İptali)
42 Nolu Genelge 29.05.2006 (Denetim Kurulu Raporları Hk.)
43 Nolu Genelge 31.05.2006 (Primlerin Yapılandırma Süresinin Uzatımı)
44 Nolu Genelge 01.06.2006 (Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.)
45 Nolu Genelge 07.06.2006 (Kapasite Raporu)
46 Nolu Genelge 13.06.2006 (İhracat Yönetmeliği)
47 Nolu Genelge 21.06.2006 (Gıda Kanunu ve Gıda Hijyeni İle Gıda ve yemin Resmi Kontrolleri Kanun Taslağı)
48 Nolu Genelge 21.07.2006 (5362 Sayılı Kanun, md. 61)
49 Nolu Genelge 31.07.2006 (Mevzuat Tasarıları)
50 Nolu Genelge 01.08.2006 (19.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
51 Nolu Genelge 09.08.2006 (Şoförlerin kaydı)
52 Nolu Genelge 18.08.2006 (Yargı Kararı)
53 Nolu Genelge 27.09.2006 (Yönetmelik Değişikliği)
54 Nolu Genelge 02.10.2006 (Kapasite Raporları)
55 Nolu Genelge 12.10.2006 (Fransa Meclis kararı hk.)
56 Nolu Genelge 12.10.2006 (Sicil İlanları)
57 Nolu Genelge 13.10.2006 (Defter Kullanımı)
58 Nolu Genelge 13.10.2006 (Çıraklık Eğitimi Uygulamaları)
59 Nolu Genelge 16.10.2006 (Konfederasyon Başkanlar Kurulu)
60 Nolu Genelge 17.10.2006 (MYK Kanunu)
61 Nolu Genelge 20.10.2006 (Tebliğ)
62 Nolu Genelge 20.10.2006 (Basılı Evrak Stok Takip Programı)
63 Nolu Genelge 27.10.2006 (Kapasite Raporu)
64 Nolu Genelge 06.11.2006 (Sosyal Güvenlik Destek Primi)
65 Nolu Genelge 17.11.2006 (Süre Uzatımı)
66 Nolu Genelge 24.11.2006 (Vergi Düzenlemeleri)
67 Nolu Genelge 01.12.2006 (Muhasebe Paket Programı)
68 Nolu Genelge 07.12.2006 (Hizmet İçi Eğitim Semineri)
69 Nolu Genelge 11.12.2006 (1.Cam Şurası Hakkında)
70 Nolu Genelge 12.12.2006 (Eğitim Bütçesi Fon Payı)
71 Nolu Genelge 19.12.2006 (Muhasebe Defterleri)
72 Nolu Genelge 20.12.2006 (Yıllık Zorunlu Giderler)
73 Nolu Genelge 21.12.2006 (Şifre Talebi Hk.)
74 Nolu Genelge 22.12.2006 (Sicil Harç Tarifesi)
75 Nolu Genelge 26.12.2006 (Vergi Düzenlemeleri)
76 Nolu Genelge 28.12.2006 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
77 Nolu Genelge 29.12.2006 (Kapasite Raporu)
 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr