Mevzuat  >> Genelgeler >> 2004 Yılı >> 07 Nolu Genelge 19.01.2004 ( KDV Beyannamesi )
 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

              İLGİ :  a) 13/01/2004  tarihli ve 00325 sayılı Ankara Valiliği İl Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü’nün yazısı.                                                                                                                                        

                        b) 06/11/2003 tarih ve 95 sayılı genelgemiz.             

             İlgi b de kayıtlı genelgemizde 21/10/2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığının 89 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Teşkilatımızın da içinde bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlara, 01/11/2003 tarihinden itibaren satın aldıkları bazı mal ve hizmetler nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi üzerinden belli oranlarda KDV tevkif etme ve sorumlu sıfatıyla bağlı bulunulan vergi dairesine ödeme yükümlülüğü getirildiği duyurulmuştu.  

             Fakat Teşkilat birimlerimizden Konfederasyonumuza konu ile ilgili olarak gelen sorulardan; ilgili Vergi Dairesine KDV mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği ve KDV tevkifatının yapılmadığı aylarda da KDV beyannamesi verilip verilmeyeceği hususlarında tereddütler olduğu tespit edilmiştir. 

             Söz konusu tereddütleri gidermek amacıyla konu Konfederasyonumuzun 30/12/2003 tarih ve 5700 Sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne sorulmuş ve bu kurumdan alınan cevabi yazıda özetle; 

             1- Vergi Dairesinde Mükellefiyeti bulunanların Vergi Kimlik numaraları ile  Vergi Dairesinde mükellefiyeti bulunmayanların ise süreksiz vergi grubundan 0009015000 özel işlem numarası ile Vergi Dairesine beyannamelerini verebilecekleri ve KDV mükellefiyeti tesis ettirmeyecekleri, 

               2-  KDV Tevkifatına tabi işlemin olmadığı dönemlere ilişkin olarak da KDV beyannamesi verilmeyeceği belirtilmektedir. 

               Bilgi edinilmesini  ve gereğini rica ederiz.

 
 

Naci SULKALAR

Demirhan ELÇİN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Ek     : 1 Adet 2 Sayfa  13/01/2004  tarih  ve 00325  sayılı  Ankara Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğünün      yazısı.

Genelgenin orijinal görüntüsü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr