Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 94 Nolu Genelge 05.11.2003 ( Sahtecilik )
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR  MÜDÜRLÜĞÜ

         Ankara Valiliği İl Defterdarlığı İhbarlar ve Denetim Koordinasyon Gelir Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 30/10/2003 tarih ve 12943 sayılı yazıda; Maliye Bakanlığının herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen, kendilerini Bakanlığın elemanı olarak tanıtan kişilerce (maliye ve vergi daireleri adını kullanarak, inceleme veya denetim elemanı kisvesi altında) çıkardıkları gazete ve dergileri, işyerlerini dolaşmak suretiyle, satmaya çalıştıkları almadıkları takdirde ceza kesilebileceğinin ima edildiği bu şekilde mükelleflerin rahatsız edildiği yolunda şikayet ve ihbarların alındığı belirtilerek Bakanlık personeli ve vergi dairelerinin bu dergi ve gazete yayınları ile ilgisinin olmadığı ifade edilmektedir. 

         Haksız kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilerin bu tür davranışlarının önüne geçilmesi amacıyla mükelleflerin emniyeti haberdar etmeleri ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları istenmekte ve Maliye Bakanlığının herhangi bir yayınının bulunmadığı belirtilmektedir. 

        Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 
 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr