Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 80 Nolu Genelge 28.08.2003 ( 4956 Sayılı Kanun )
 

    TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


         
Konfederasyonumuzca,  2 Ağustos 2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4956 sayılı Kanunun Geçici 18 ve 19’uncu maddeleri ile getirilen düzenlemelere ilişkin olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU ve Bağkur Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuş olup, söz konusu yazılarımızın birer örneği ilişiktedir.

          Bilgi edinilmesini ve  söz konusu Kanun maddelerinin esnaf ve sanatkarlar lehine   değiştirilmesi  hususunda Birliğinizce de  iliniz milletvekilleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını önemle  rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
EK -1 Yazı ( 2 Adet - 2 Sayfa )
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr