Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 75 Nolu Genelge 12.08.2003 ( Basamak yükseltme hakkı )
 

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 Bilindiği üzere; 2 Ağustos 2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.7.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanun ile Bağ-Kur Kanununda bazı değişiklikler  yapılmış  ve bu değişikliklerin başlıcaları   2003/ 70 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Bu düzenlemelerden biri olan basamak yükseltme hakkına ilişkin ayrıntılı açıklamalar Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce tüm Bağ-Kur  İl Müdürlüklerine duyurulmuştur.

Buna göre;

·        1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, en geç  3 Kasım 2003 mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine  ekte bir örneği gönderilen  dilekçe ile yazılı talepte bulunmak şartıyla bulundukları basamakları en fazla 12 basamak yükseltebileceklerdir.

·        Basamak yükseltme primi, sigortalının  talep tarihinde bulunduğu basamaktan yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar  her basamak için öngörülen 

·        bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

ÖRNEK: 1.1.2003 tarihinde 3üncü basamağa yükselen bir sigortalının, 14.8.2003 tarihinde talepte bulunarak basamağını 9’a yükseltmek istemesi halinde, sigortalının 1.1.2003 – 14.8.2003 tarihleri arasında 3 üncü basamakta (13 gün 7 ay)  7 aylık primi ödeme süresi bulunduğundan, ödemesi gereken toplam süre düşülerek (12-7=5) kalan 5 aylık süre, bulunduğu basamak primiyle çarpılıp, basamak yükseltme farkı eklenecek, diğer basamaklarda ise bekleme süresi +basamak farkı toplanarak hesap edilecektir.

                        Prim Tutarı                     Basamak Farkı      Toplam

3’den 4’e

 5ay x 55.602.437=278.012.185

15.811.120

293.823.305

 

4’den 5’e

12ay x 58.794.661=705.175.932

15.811.120

720.987.052

 

5’den 6’ya

12ay x 61.926.885=743.122.620

17.911.268

761.033.880

 

6’dan 7’ye

12ay x 65.510.738=786.128.856

17.911.268

804.040.124

 

7’den 8’e

12ay x 69.094.592=829.135.104

17.911.268

847.046.372

 

8’den 9’a

12 ay x 72.678.445=872.141.340

17.911.268

890.052.608

TOPLAM

                             4.213.716.037

103.267.312

4.316.983.349.TL

·        Hesaplanan bu tutarın ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay  içinde ödenmesi şartıyla, ilk taksitinin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

·        Ayrıca, halen yaşlılık aylığı almakta iken 2 Ağustos 2003 tarihi ile 3 Kasım 2003 tarihleri arasında aylılıklarını kestirerek zorunlu veya isteğe bağlı olarak aktif sigortalılığa dönecek olanlar da basamak yükseltme hakkından yararlanabileceklerdir.

 

·        Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl sonra Bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımak ve yazılı talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini  rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

EKLER
EK-1 : (1 Adet - 1 Sayfa)
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr