Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 73 Nolu Genelge 12.08.2003 ( Mesleki Eğitim Programı
(Leonardo da Vinci))
 

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

              Bilindiği üzere, ülkemizin Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarından yararlanabilmesi için, Ulusal Ajans görevini yerine getirmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı, 15/01/2002 tarih ve 2002/3547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 29/01/2002 tarih ve 24655 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanması ile kurulmuş ve ülkemizin Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Youth (Gençlik) Programlarına 2004 yılından itibaren tam katılımını sağlayabilmek için gerekli “Hazırlık Tedbirleri” dönemi ile ilgili sözleşmeleri Ülkemiz ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

2004 yılında gerçekleştirilmesi planlanan programlara tam katılım aşamasında Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Programının (Mobility) Hareketlilik faaliyet alanında projelerin değerlendirmeye alınmak üzere kabul edilmesi planlanmakta olup, AB Komisyonu tarafından yayımlanan 2003-2004 Teklif Çağrılarında bu tür projeler için Ulusal Ajansa son başvuru tarihi 13/02/2004’tür.

Bu çerçevede, AB Komisyonu ile yapılacak olan müzakerelerde Ülkemizin giriş ücretinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kurum ve kuruluşlarca önerilecek mesleki eğitim ve öğretimle ilgili muhtemel proje sayıları ile bunların tahmini maliyetlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığından Konfederasyonumuza gönderilen 04/08/2003 tarih ve B.02.1.DPT.0.13.00/417-2841 sayılı yazı ile Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci) Programının “Hareketlilik” faaliyet alanında, mesleki eğitim ve öğretimle ilgili projelerin değerlendirmeye alınmak üzere kabul edileceği belirtilmekte ve mesleki eğitim konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan proje teklifi sunmaları talep edilmektedir.

Bu çerçevede, mesleki eğitim ve öğretim konusunda proje hazırlamak ve teklif etmek isteyen alt teşkilat birimlerimizin en geç 05/09/2003 tarihine kadar, hazırladıkları proje metinlerini değerlendirilmek üzere Konfederasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Konfederasyonumuz Eğitim ve Planlama Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir. 

           Bilgilerinizi ve konunun acilen bağlı odalarınıza ve duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr