Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 40 Nolu Genelge 28.04.2003 ( Takipteki Kredilerin Yeniden Yapılandırılması )

 

       AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

          

            İLGİ: 04/03/2002 tarihli  ve AR.GE.KF-1.05.02/24570856-20 sayılı genelgemiz.

 

Bilindiği üzere, ekonomik krizden etkilenerek ödeme güçlüğü içine düşmüş ve kredisi takibe intikal etmiş işletmelere yönelik olarak, Türkiye Halk Bankasınca, 2002/Mart ayından itibaren, takipteki kredilerin yeniden yapılandırılması uygulamasının başlatıldığı ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur. Söz konusu uygulama çerçevesinde, 200 Milyar TL’nin altında takip bakiyesi bulunan borçluların anaparalarının cari faiz işletilerek 36 aya kadar, faiz borçlarının ise dondurularak faizsiz olarak 18 aya kadar itfalandırılması uygulaması getirilmiştir.

 

Bu uygulamadan, Mart sonuna kadar 10100 kooperatif ortağı yararlandırılmış olup, toplam kooperatif bakiyesinin %55’i itfalandırılmıştır.

 

Kooperatif kredisi kullananları ve kredi kartı borçlularını da kapsayan ve 31/03/2003 tarihinde sona eren bu uygulama bazı değişikliklerle 30/06/2003 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; uygulamanın kapsamına, 23/01/2003- 31/03/2003 tarihleri arasında Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına intikal eden borçlular da alınmıştır.

 

Uygulamaya ilişkin talimat Türkiye Halk Bankasınca tüm şubelerine gönderilmiştir.

 

            Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız kanalıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulmasını ve ayrıntılar konusunda ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın Türkiye Halk Bankasına ve ilgili Kooperatiflere yönlendirilmesini rica ederiz.

 

                              Naci SULKALAR

                           Bendevi PALANDÖKEN

                           GENEL SEKRETER

                          GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  

 

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr