Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 21 Nolu Genelge 19.02.2003 ( KOSGEB Destek ve Hizmetleri )
 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Konfederasyonumuza intikal eden yazısında;  

  • KOSGEB’in KOBİ’lerin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla, 1990 yılında, 3624 sayılı kanunla kurulduğu,

  • 3 Enstitü (Bölgesel Kalkınma, Girişimciliği Geliştirme, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme), 11 Teknoloji Merkezi (TEKMER) ve 28 Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KÜGEM) ile; Eğitim, Danışmanlık, Bilgi Sistemleri, Teknoloji, Pazarlama, Finansman, ORTKA/ORTLAB/ORTEM, İstihdam, Laboratuvar, İşbirliği/Tanıtım/  Bilgilendirme alanlarında destek ve hizmet verdiği,

  • Ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyal dokusunda çok önemli bir yer tutan KOBİ’lere verilen hizmet ve desteklerin, daha etkin ve verimli olabilmesi, KOBİ’lerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en üst düzeyde cevap verebilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı,

  • KOSGEB’in verdiği hizmet ve desteklerin yeniden yapılandırılarak, KOBİ’lerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun hale getirilebilmesi için önerilerinize, görüşlerinize, beklentilerinize ve yönlendirmelerinize ihtiyaç duyulduğu,

belirtilmektedir.

            Bu kapsamda değerlendirilmek üzere; KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu hizmet ve desteklerin geliştirilmesi ile ilgili öneri, düşünce ve beklentilerinizin, en geç 26 Şubat 2003 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi önemli görülmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

 

Naci SULKALAR

Uğur BEKTAŞ

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr