Mevzuat  >> Genelgeler >> 2003 Yılı >> 04 Nolu Genelge 10.01.2003 ( Basılı Evrak Fiyatları )

 

MUAMELAT  MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği gibi, 507 sayılı Kanunun 109. maddesinin amir hükmü gereğince, teşkilatımızın ve mensuplarımızın kullandığı her türlü evrak-ı matbuanın; basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi diğer kanunlardan doğan basım ve dağıtım yetkileri dışında, münhasıran Konfederasyonumuza aittir. 

           Bu çerçevede bastırılan ve Teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakın satış fiyatları, baskı giderlerinin satış fiyatlarının üzerinde gerçekleşmesi, bir kısım kağıt türlerinin dövize endeksli olması da dikkate alınarak, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun Yürütme Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 09/01/2003 günlü ve 654 sayılı Yürütme Kurulu Kararı ile 10 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Birliklerimiz, Konfederasyonumuzdan alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yönetim kurulları kararıyla en fazla %100 oranında (basit usul belgeler ve ticari taşıt kullanma belgesinde %50) artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan bağlı odalarına vereceklerdir.

  Odalarımız da birliklerinden alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yine yönetim kurulları kararıyla en fazla %100 oranında (basit usul belgeler ve ticari taşıt kullanma belgesinde %50) artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan üyelerine vereceklerdir.

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR

Erol KORKUT

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

TESK Basılı Evrak Fiyatları

Genelgenin orijinal görünümü için tıklayınız.

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr