Mevzuat >> Genelgeler >> 2001 Yılı >> 2001 Yılı Genelgeleri

 
01 Nolu Genelge 02.01.2001 ( Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat )
02 Nolu Genelge 02.01.2001 ( Sicil Harçları )
03 Nolu Genelge 03.01.2001 ( MEKSA Vakfı Oteli )
04 Nolu Genelge 03.01.2001 ( Kapasite Raporu )
05 Nolu Genelge 04.01.2001 (Büro Hizmetleri Ücreti)
06 Nolu Genelge 11.01.2001 (E- Ticaret ve KOBİ-NET)
07 Nolu Genelge 16.01.2001 (Zorunlu Deprem Sigortası)
08 Nolu Genelge 16.01.2001 (Yurtdışı Fuarlar)
09 Nolu Genelge 17.01.2001 (Kanun Tasarısı)
10 Nolu Genelge 17.01.2001 (Sosyal Sigortalar Kurumu)
11 Nolu Genelge 22.01.2001 (Tashih)
12 Nolu Genelge 25.01.2001 (Basılı Evrak)
13 Nolu Genelge 25.01.2001 (Eğitim Bütçesi)
14 Nolu Genelge 25.01.2001 (KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları)
15 Nolu Genelge 29.01.2001 (12.Uluslar arası Küçük ve Orta İşletmeler Konferansı)
16 Sayılı Genelge 01.02.2001 (619 Sayılı KHK)
17 Sayılı Genelge 08.02.2001 (507 Sayılı Kanun Değişikliği)
18 Sayılı Genelge 08.02.2001 (Vergi Borcu Tecil ve Taksitlendirilmesi
19 Nolu Genelge 13.02.2001 (Kooperatif  Kredileri)
20 Nolu Genelge 13.02.2001 (Başbakanlıkta yapılan Reel Sektörün sorunları ile ilgili toplantı hk.)
21 Nolu Genelge 13.02.2001 (Basit usulde beyannamelerin tanzimi
22 Nolu Genelge 19.02.2001 (Terkin Etme Nedenlerini Gösterir tablo Hk.)
23 Nolu Genelge 20.02.2001 ( Basılı Evrak İşlemleri)
24 Nolu Genelge 22.02.2001 ( KOBİ'lerin Yat.Devlet yardımları)
25 Nolu Genelge 27.02.2001 ( Ek Başvuru Süresi )
26 Nolu Genelge 20.02.2001 ( Bayram Tatili Nedeniyle İdari İzin )
27 Nolu Genelge 15.03.2001 ( Kuruyemişçilik Meslek Dalı )
28 Nolu Genelge 15.03.2001 ( Trafik )
29 Nolu Genelge 19.03.2001 ( Kooperatif Kredileri Faizleri )
30 Nolu Genelge 20.03.2001 ( Basılı Evrak)
31 Nolu Genelge 23.03.2001 ( Düzeltme)
32 Nolu Genelge 28.03.2001 ( Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Uygulaması )
33 Nolu Genelge 29.03.2001 ( Yönerge )
34 Nolu Genelge 02.04.2001 ( Ekonomik ve Sosyal Konsey )
35 Nolu Genelge 05.04.2001 ( Fen Adamları )
36 Nolu Genelge 09.04.2001 ( Faiz Oranları )
37 Nolu Genelge 09.04.2001 ( Basılı Evrak )
38 Nolu Genelge 11.04.2001 ( Duyuru )
39 Nolu Genelge 16.04.2001 (İskonto Kredisi Kullandırımı)
40 Nolu Genelge 19.04.2001 (% 5 Katılma Payı)
41 Nolu Genelge 02.05.2001 (Teminat)
42 Nolu Genelge 03.05.2001 (Prim Artış Oranı)
43 Nolu Genelge 04.05.2001 (Adres Değişikliği)
44 Nolu Genelge 09.05.2001 ( SSK primlerinin yıllık % 3 oranında tecil faizi alınarak taksitlendirilmesi)
45 Nolu Genelge 11.05.2001 (Başkanlar Kurulu Toplantısı)
46 Nolu Genelge 15.05.2001 (Kredi Faizleri)
47 Nonu Genelge 18.05.2001 (31 Mayız Etkinlikleri)
48 Nolu Genelge 18.05.2001 (Sel Felaketine Maruz Kalan Antakya Esnafına Yardım Kampanyası Hakkında) ;
49 Nolu Genelge 21.05.2001 (Eğitim Bütçesi ve Katılma Payı)
50 Nolu Genelge 21.05.2001 (Ulusal Kayıt Sistemi)
51 Nolu Genelge 21.05.2001 (Faiz Oranları)
52 Nolu Genelge 21.05.2001 (237 sayılı Taşıt Kanunu Genelgesi)
53 Nolu Genelge 22.05.2001 (Mücbir Sebep)
54 Nolu Genelge 25.05.2001 (Haksız Hizmet Süresi)
55 Nolu Genelge 30.05.2001 (Başkanlar Kurulu Toplantısı Deklarasyon Metni)
56 Nolu Genelge 31.05.2001 (Vergi Borcunu Taksitlendirme)
57 Nolu Genelge 31.05.2001 (Resmi Mühür)
58 Nolu Genelge 04.06.2001 (Basılı Evrak Fiyatları)
59 Nolu Genelge 13.06.2001 (Büro Hizmeti Ücreti)
60 Nolu Genelge 26.06.2001 ( Mücbir Sebep )
61 Nolu Genelge 28.06.2001 ( Sicil İstatistikleri )
62 Nolu Genelge 28.06.2001 ( Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
63 Nolu Genelge 29.06.2001 ( Kapasite Raporu )
64 Nolu Genelge 29.06.2001 ( TTKB Kurs Katkı Payı )
65 Nolu Genelge 29.06.2001 ( Kooperatif Kredileri )
66 Nolu Genelge 29.06.2001 ( İlan Metinleri )
67 Nolu Genelge 10.07.2001 (Postalama Ücretleri)
68 Nolu Genelge 11.07.2001 (Basılı Evrak Kar Oranları)
69 Nolu Genelge 18.07.2001 (12.ICSME)
70 Nolu Genelge 23.07.2001 (Belediye Sıhhi Zabıta Yönetmelikleri)
71 Nolu Genelge 23.07.2001 (Kooperatif Kredileri)
72 Nolu Genelge 23.07.2001 (Fen Adamları)
73 Nolu Genelge 26.07.2001 (Web Sitesi Açılması)
74 Nolu Genelge 27.07.2001 (Bağ-Kur Prim Borçlarının Tecil Faizi ile Taksitlendirilmesi)
75 Nolu Genelge 27.07.2001 (Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik)
76 Nolu Genelge 30.07.2001 (Kapasite Raporu)
77 Nolu Genelge 30.07.2001 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)
78 Nolu Genelge 31.07.2001 (Teminat)
79 Nolu Genelge 01.08.2001 (Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği)
80 Nolu Genelge 01.08.2001 (3308 sayılı Kanun)
81 Nolu Genelge 07.08.2001 (SSK Primleri)
82 Nolu Genelge 09.08.2001 (Diş Protezciliği Meslek Dalı)
83 Nolu Genelge 13.08.2001 (Kooperatif Kredileri Başvuruları)
84 Nolu Genelge 29.08.2001 (Bağ-Kur Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi)
85 Nolu Genelge 31.08.2001 ( Bağ-Kur Prim Borçları)
86 Nolu Genelge 21.09.2001 (Kredi Faizleri)
87 Nolu Genelge 24.09.2001 (Anayasa'nın 82'nci Maddesi)
88 Nolu Genelge 02.10.2001 (Belediye Sıhhi Zabıta Yönetmelikleri)
89 Nolu Genelge 09.10.2001 (Türkiye Eğitim Raporu)
90 Nolu Genelge 09.10.2001 (Sicil Gazetesi İlan Bedelleri)
91 Nolu Genelge 10.10.2001 (Yerli Malı Kampanyası)
92 Nolu Genelge 11.10.2001 (% 5 Katılma Payı)
93 Nolu Genelge 17.10.2001 ( 5.Hizmetiçi Eğitim Semineri )
94 Nolu Genelge 19.10.2001 ( Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi )
95 Nolu Genelge 06.11.2001 (Kanun Tasarısı)
96 Nolu Genelge 08.11.2001 (Basit Usul)
97 Nolu Genelge 08.11.2001 (Seçimler)
97 Nolu Genelge 08.11.2001 (Seçimler)   E K 
98 Nolu Genelge 12.11.2001 (Sayın Başbakana Gönderilen Mektup Hk.)
99 Nolu Genelge 22.11.2001 (Alt teşkilatımıza ait katalog.)
100 Nolu Genelge 26.11.2001 (İşgücü Yetiştirme Hizmetleri )
101 Nolu Genelge 26.11.2001 (İnternet Kafeler)
102 Nolu Genelge 29.11.2001 ( Gıda Mevzuatı )
103 Nolu Genelge 30.11.2001 (Bilgi İşlem Uygulamaları )
104 Nolu Genelge 10.12.2001 (Noterlerin Defter Tasdiki)
105 Nolu Genelge 11.12.2001 (Basit Usulde Vergilendirme)
106 Nolu Genelge 19.12.2001 (CE İşareti)
107 Nolu Genelge 21.12.2001 (Vergi Borcunun Taks.Süresinin Uzatımı)  
108 Nolu Genelge 21.12.2001 (Yılbaşı Tatili Nedeniyle İdari İzin)
109 Nolu Genelge 24.12.2001 (Sicil Harçları)
 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr