TESK Hakkında  >> Temsil Edilen Ulusal - Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

 

Ulusal Kuruluşlar:

* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
* Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* İşkur Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
* Mesleki Eğitim Kurulu
* İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)

* Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi
* Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu
* Meksa Vakfı Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Kurulu
* Milli Eğitim Şurası
* Çalışma Meclisi
* Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Sağlık Kurulu)
* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Danışma Kurulu)
* Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu
*
İstanbul Tahkim Merkezi

Uluslararası Kuruluşlar

* Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (TR&AB KİK)
* Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği (EUROMED)
* Avrupa Sanatkârlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME)
* TuR&Bo ppp Brüksel Ofisi

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr