KOSGEB  DESTEK  PROGRAMLARI
 
Ana Sayfa KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje
 Destek Programı
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnavasyon ve Endüstriel Uygulama Destek Programı Girişimcilik
Destek Programı
Genel
Destek Programı
KOSGEB Hizmet Merkezleri

 

KOSGEB Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik sonrası KOSGEB’in hedef kitlesi, imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişlemiş, yeni kitleyi de kapsayacak şekilde tasarlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, 15/06/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni dönemdeki KOSGEB desteklerinin çerçeve mevzuatını belirleyen bu Yönetmelik ile; proje esaslı ve KOBİ’lerin nitelikli şekilde destekleneceği yeni bir destek sistemi oluşturulmuştur.

Bu çerçevede KOSGEB tarafından hazırlanarak, Konfederasyonumuzun Genel Başkanlık Makamı düzeyinde temsil edildiği KOSGEB İcra Komitesi tarafından kabul edilen 6 yeni destek programı yakın zamanda KOBİ’lerin kullanımına açılacaktır. Bu programlar; KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ve Genel Destek Programıdır. Destek programlarında kredi yerine hibe esaslı destek söz konusu olup, KOBİ’lerin ya da meslek kuruluşlarının sunacakları projelere değişen oranlarda hibe desteği sağlanacaktır.   

Destek programlarından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın öncelikle KOSGEB Veri Tabanına kaydolmaları veya kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.

 

   

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Adres : Tunus Caddesi  No: 4  Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0312 418 32 69 (Pbx)        Fax : 0312 425 75 26 
 e-mail: info@tesk.org.tr
.