KOSGEB  DESTEK  PROGRAMLARI
 
Ana Sayfa KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje
 Destek Programı
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnavasyon ve Endüstriel Uygulama Destek Programı Girişimcilik
Destek Programı
Genel
Destek Programı
KOSGEB Hizmet Merkezleri

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·     Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

·         Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

·         Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

·         İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

·         İstihdamın artırılması,

·         Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

·         Yeni Girişimci Desteği 

·         İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

·       Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

·        Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,

·         Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

·         Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

·         Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve

·         İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

5.000

 

 

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

 

 

70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri ödemesiz

10.000

İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

·        İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

·      İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

·         Bina tadilatı

·         Mobilya Donanım

·         İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

750.000

600.000

125.000

25.000

60

70

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

·         Personel

·         Eğitim,Danışmanlık

·         Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

100.000

30.000

50.000

20.000

60

70

 

 

   

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Adres : Tunus Caddesi  No: 4  Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0312 418 32 69 (Pbx)        Fax : 0312 425 75 26 
 e-mail: info@tesk.org.tr
.