KOSGEB  DESTEK  PROGRAMLARI
 
Ana Sayfa KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje
 Destek Programı
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnavasyon ve Endüstriel Uygulama Destek Programı Girişimcilik
Destek Programı
Genel
Destek Programı
KOSGEB Hizmet Merkezleri

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

·         KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

·         KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

·         Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

·         KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

·         Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

·       Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

·         Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

·         Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.  

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

·       Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·        Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

·       Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·         Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

·      Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi:               6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti:        250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Oranı:              1. ve 2. Bölge için %50    

                                    3. ve 4. Bölge için %60

 

   

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Adres : Tunus Caddesi  No: 4  Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0312 418 32 69 (Pbx)        Fax : 0312 425 75 26 
 e-mail: info@tesk.org.tr
.