KOSGEB  DESTEK  PROGRAMLARI
 
Ana Sayfa KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje
 Destek Programı
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnavasyon ve Endüstriel Uygulama Destek Programı Girişimcilik
Destek Programı
Genel
Destek Programı
KOSGEB Hizmet Merkezleri

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·    İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması

·     KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

·     İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

·     Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi:     3 yıl

Proje Süresi:          6-24 ay (+12ay)

Destek Üst Limiti:   150.000 TL

Destek Oranı:         1.ve 2. Bölge için %50

                              3.ve 4. Bölge için %60
 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

·    İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

·      Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

·     Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

   

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

Adres : Tunus Caddesi  No: 4  Bakanlıklar / ANKARA
Tel : 0312 418 32 69 (Pbx)        Fax : 0312 425 75 26 
 e-mail: info@tesk.org.tr
.