( Mağaza/kiosk) Kiralama Duyurusu

 
 

FORUM MAGNESİA ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

ü  Laleli Mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi No:4 Manisa adresinde faaliyette bulunan Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde 86 m² büyüklüğünde muhtelif işlerin yürütülmesi için boş bir mağaza bulunmaktadır.

ü  Söz konusu mecurun  m² bazında rayiç kira bedeli, 30 Euro+KDV’dir. (artı ortak giderler)

ü   Başvurunun geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin mensupları tarafından yapılması halinde yukarıda belirtilen rayiç kira bedelinin ¼’ü üzerinden kiralama yapılacaktır.

 

Söz konusu boş alanı kiralamak isteyen, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde, belirtilen mağaza/kiosk FORUM MAGNESİA ALIŞVERİŞ MERKEZİ tarafından kiralanacaktır.

Bu çerçevede, tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak alışveriş merkezi yönetimine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi     : 25/06/2017

 

Başvuru Adresi            : Forum Magnesia Alışveriş Merkezi

                   Laleli Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi No:4

                  45030 Laleli/MANİSA

Telefon                        : (0236) 302 20 00

 

 

Başvuru için gerekli belgeler:

1.Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olunduğuna dair belge

2.Vergi Levhası

3.Faaliyet belgesi

4.Sicil gazetesi

5.İmza sirküleri

6.www.kkb.tr sitesinden alınacak kredi risk raporu

7.Kiralanacak mecurda yapılacak faaliyet ile ilgili detaylı, görsellerle desteklenmiş sunum (ürün ve 
   hizmetlerin listesi, satış fiyatları, mağaza tasarımı, konsept açıklaması vb.)

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr