( Mağaza/kiosk) Kiralama Duyurusu

 

FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi No:3 İstanbul adresinde faaliyette bulunan Forum İstanbul Alışveriş Merkezinde;

1.   Zemin Katta 35 m² büyüklüğünde boş bir mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mecurun rayiç kira bedeli, m² başına 75 Euro+KDV veya mecurda elde edilen aylık cironun %8 ile çarpımından elde edilen tutardan hangisi daha yüksek ise o olacaktır.

2.   Birinci Katta 61 m² büyüklüğünde boş bir mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mecurun rayiç kira bedeli, m² başına 100 Euro+KDV veya mecurda elde edilen aylık cironun %8 ile çarpımından elde edilen tutardan hangisi daha yüksek ise o olacaktır.

Başvurunun geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin mensupları tarafından yapılması halinde yukarıda belirtilen rayiç kira bedellerinin ¼’ü üzerinden kiralama yapılacaktır.  

Söz konusu boş alanları kiralamak isteyen, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde, belirtilen mağaza/kiosk FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ tarafından kiralanacaktır.

Bu çerçevede, tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak alışveriş merkezi yönetimine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 07/04/2017

 

Başvuru Adresi         : Forum İstanbul Alışveriş Merkezi Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi

                  34045 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon                      : (0212) 443 13 50

E-posta                      : info@forumistanbul.com.tr

 

Başvuru için gerekli belgeler:

1.Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olunduğuna dair belge

2.Vergi Levhası

3.Faaliyet belgesi

4.Sicil gazetesi

5.İmza sirküleri

 

 

ANTALYA 5M MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

ANTALYA 5M MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

ü  Esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere aşağıda yer alan “Teklif Formlarında” belirtilen boş alan,  bulunmaktadır.

Söz konusu boş alanları kiralamak isteyen, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde, belirtilen mağaza/kiosk ANTALYA 5M MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ tarafından kiralanacaktır.

Bu çerçevede, tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak alışveriş merkezi yönetimine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 02/04/2017

 Başvuru Adresi  : Antalya 5M Migros Alışveriş Merkezi Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı No:3 
07070   
Konyaaltı / ANTALYA

Telefon                      : (0242) 377 77 00 
E-posta                      :
talep@ece.com

 Teklif Formları

 

FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’nde,

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri
Hakkında Yönetmelik uyarınca,

FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE,

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi No:3 İstanbul adresinde faaliyette bulunan Forum İstanbul
Alışveriş Merkezinde;

-          Zemin Katta 177 m² büyüklüğünde boş bir mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mecurun
rayiç kira bedeli, m² başına 55 Euro+KDV veya mecurda elde edilen aylık cironun %8 ile
çarpımından elde edilen tutardan hangisi daha yüksek ise o olacaktır.

-          Birinci Katta 195 m² büyüklüğünde boş bir mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mecurun
rayiç kira bedeli, m² başına 50 Euro+KDV veya mecurda elde edilen aylık cironun %8 ile
çarpımından elde edilen tutardan hangisi daha yüksek ise o olacaktır.

Başvurunun geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin
mensupları tarafından yapılması halinde yukarıda belirtilen rayiç kira bedellerinin ¼’ü üzerinden
kiralama yapılacaktır.
 

Söz konusu boş alanları kiralamak isteyen, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen
şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde, belirtilen mağaza/kiosk 
FORUM İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ
tarafından kiralanacaktır.

Bu çerçevede, tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak
alışveriş merkezi yönetimine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 26/03/2017

 

Başvuru Adresi         : Forum İstanbul Alışveriş Merkezi

                   Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi

                  34045 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon                      : (0212) 443 13 50

E-posta                      : info@forumistanbul.com.tr

Başvuru için gerekli belgeler:

1.Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olunduğuna dair belge

2.Vergi Levhası

3.Faaliyet belgesi

4.Sicil gazetesi

5.İmza sirküleri

 

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ’nde,

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri
Hakkında Yönetmelik uyarınca,

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ’nin,

4. katında, 199 no’lu 66 m² büyüklüğündeki bağımsız bölüm “Deri, Çanta, Ayakkabı” niteliğinde
mağazacılık faaliyeti yürütmeye uygun olacak şekilde (aylık kira bedeli 6.270 Euro+KDV, aylık ortak
gider bedeli 330 Euro+KDV ve aylık reklam gideri bedeli (kiralanan yerin alanı x1,5 Euro)+KDV)
boş alan, kiralanacaktır.

Söz konusu boş alanı kiralamak isteyen, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen
şartları taşıyan esnaf ve sanatkarların başvuru yapması halinde, belirtilen mağaza/kiosk 
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi tarafından kiralanacaktır.

Bu çerçevede, tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak alışveriş
merkezi yönetimine yapılacaktır.   

Başvuru Adresi          : İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Büyükdere Cad. No:22
Şişli/İstanbul

Telefon                      : (0212) 368 69 00 (pbx)

Faks                          : (0212) 380 13 52-53

Son Başvuru Tarihi   : 24 Mart 2017

 İSTENEN BELGELER

·         Esnaf ve Sanatkar Oda Kayıt Belgesi

·         Markanıza ait sunum dosyası

·         Kredi Kayıt Bürosu Risk Raporu

·         Esnaf ve Sanatkar Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)

·         Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi

·         Ana sözleşme

·         Vergi levhası

·         Noter onaylı imza sirküleri/Beyannamesi

·         Kimlik fotokopileri

·         İkametgah belgesi veya ikametgah yerine geçecek belgeler

·         İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)

·         Mali varlığına ilişkin belgeler (İşletme ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve
taşıt ruhsat fotokopileri)

·         İşletme defterine tabi işletmeler için; son 3 yıllık onaylı işletme hesabı özeti (bilanço-gelir
tablosu). Bilanço esasına tabi firmalar için; son 3 yıla ve ara döneme ait bilanço ve gelir tablosu

·         Cari yıl ve son tam yıl detay mizan

·         Cari yıl geçici vergi beyannameleri

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr