BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017 tarihli Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33.maddesi uyarınca Konfederasyonumuza Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere yetki verilmiştir. Konfederasyonumuzun eğitim iznine ilişkin yapmış olduğu izin başvurusu Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir.

Eğitim grup kontenjanı 24 kişi ile sınırlandırılmıştır. Başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni kayıt alınacaktır.

Mevzuat gereğince eğitim süresi 24 ders saatidir. Temel eğitime devam zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl  fiilen çalışan  sertifika sahibi kişiler bilirkişilik bölge kurullarına  başvurmak suretiyle bilirkişilik yapabileceklerdir.

Eğitimlerimiz, Çukurca – Birlik Mahallesi 477. Sokak No:10 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan, TESK Otel Eğitim Bloğunda, yapılacaktır.

Başvurular, Konfederasyonumuz Hukuk Müşavirliğinde  görevli
 Av. U.Tunca TURGAY’ a bizzat yapılacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar:

Başvuru kayıt formu  Bilgi İçin Telefon:
0312 418 32 69 / 406
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2 adet vesikalık1. Grup Bilirkişilik Temel Eğitimi Fotoğrafları 92 MB
   
 2. Grup Bilirkişilik Temel Eğitimi Fotoğrafları 165 MB
   
 3. Grup Bilirkişilik Temel Eğitimi Fotoğrafları  
   
10. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

24/25  MART       10:00 - 17:00

31 Mart/1 NİSAN 10:00-17:00

 
9. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

3/4   MART       10:00 - 17:00

10/11 MART     10:00 - 17:00

 
8. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

24/25 ŞUBAT  10:00 - 17:00
3/4   MART       10:00 - 17:00

 
7. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

23/24     10:00 - 17:00
28/29     14:00 - 20:00
Aralık 2017

 
6. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

16/17-23/24  10:00 - 17:00
 Aralık 2017 

 
5. GRUP
Bilirkişilik Temel Eğitimi

9/10 - 16/17   10:00 - 17:00
 Aralık 2017

4. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

9/10 - 16/17  10:00 - 17:00 Aralık 2017

 
3. GRUP
 
Bilirkişilik Temel Eğitimi

2/3 - 9/10    10:00 - 17:00
Aralık 2017

 
2. GRUP
 Bilirkişilik Temel Eğitimi

18/19 - 25/26  10:00 - 17:00
Kasım   2017

 
1. GRUP
 Bilirkişilik Temel E
ğitimi

11/12 - 18/19  10:00 - 17:00
Kasım  2017

 
   
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr