S i r k ü l e r l e r

 

16.01.2007

2007/Motorlu Taşıtlar Vergisi/01

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi


           2007 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitlerinin bu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
           Maliye Bakanlığı geçen ay yayınladığı bir genel tebliğ
[1] ile 2007 yılında ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını açıkladı. Yeniden değerleme oranına (yüzde 7,8) göre artırılan yeni tarifede binek otomobillerden alınacak en düşük vergi miktarı 38YTL olurken en yüksek vergi miktarı 11.845 YTL’ye yükseldi. 

            Kimler Motorlu Taşıtlar Vergisi Öder? 

            MTV Kanunu’na göre trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler bu verginin mükellefi oluyorlar.[2] Yani adlarına motorlu kara, deniz veya hava taşıtı kayıt ve tescil edilmiş olan esnaf ve sanatkarlar bu vergiyi ödemekle yükümlüler. 

            2007 Yılında Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenecek? 

            Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kanunda bulunan tarifede belirtilen tutar kadar ödeniyor. Bu tarife, her yıl, bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor.[3] 2006 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 7,8 olarak tespit edildiğinden, bu oranda artırılmış olan ve 2007 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarını gösteren tarife aşağıdaki gibi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

I SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

1300 cm³ ve aşağısı

328

229

130

98

38

1301 – 1600 cm³’e kadar

524

393

229

163

64

1601 – 1800 cm³’e kadar

920

722

426

261

103

1801 – 2000 cm³’e kadar

1.446

1.117

657

393

157

2001 – 2500 cm³’e kadar

2.170

1.578

986

591

236

2501 – 3000 cm³’e kadar

3.025

2.631

1.645

887

328

3001 – 3500 cm³’e kadar

4.606

4.144

2.498

1.249

460

3501 – 4000 cm³’e kadar

7.238

6.251

3.684

1.645

657

4001 cm³ ve yukarısı

11.845

8.883

5.263

2.368

920

2-Motorsikletler

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

150 – 250 cm³’e kadar

64

51

38

25

12

251 – 650 cm³’e kadar

130

98

64

38

25

651 – 1.200 cm³’e kadar

328

196

98

64

38

1.201 cm³ ve yukarısı

789

524

328

261

130

 

II SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1. Minibüs

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

 

393

261

130

2. Panelvan ve motorlu kara-vanlar (Motor Silindir Hac.)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.900 cm³ ve aşağısı

524

328

196

1.901 cm³ ve yukarısı

789

524

328

3. Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

25 kişiye kadar

986

591

263

26-35 kişiye kadar

1.183

986

393

36-45 kişiye kadar

1.315

1.117

524

46 kişi ve yukarısı

1.578

1.315

789

4. Kamyonet, kamyon, çe-kici ve benzerleri (Ağırlık)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.500kg.’a kadar

354

236

117

1.501-3.500 kg.’a kadar

709

413

236

3.501-5.000 kg.’a kadar

1.065

887

354

5.001-10.000 kg.’a kadar

1.183

1.005

473

10.0001-20.000 kg.’a kadar

1.419

1.183

709

20.001 kg. ve yukarısı

1.775

1.419

827

            

III SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

Yat, kotra, ve her türlü motorlu özel tekneler

1-3 Yaş

4-5 Yaş

6-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

10-20 BG’ne kadar

19,73

13,15

6,57

2,61

21-50 BG’ne kadar

26,31

19,73

11,83

5,24

51-100 BG’ne kadar

32,90

26,31

15,78

6,57

101-150 BG’ne kadar

39,47

32,90

19,73

9,20

151 BG ve yukarısı

59,22

46,06

26,31

13,15

IV SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

Uçak ve Helikopterler

1-3 Yaş

4-5 Yaş

6-10 Yaş

11 Yaş ve Üstü

1.150kg.’a kadar

6.580

5.263

3.947

3.157

1.151-1.800 kg.’a kadar

9.871

7.896

5.922

4.737

1.801-3.000 kg.’a kadar

13.161

10.528

7.896

6.317

3.001-5.000 kg.’a kadar

16.452

13.161

9.871

7.896

5.001-10.000 kg.’a kadar

19.742

15.793

11.845

9.475

10.001-20.000 kg.’a kadar

23.033

18.426

13.819

11.054

20.001 kg. ve yukarısı

26.323

21.058

15.793

12.635

 

           Motor Hacmi Yüksek Otomobiller İçin Önemli Bir Avantaj : Kasko Sigortası Değeri Uygulaması 

Kasko sigortası değeri uygulaması, motor hacmi yüksek olan otomobil ve arazi taşıtlarına sahip esnaf ve sanatkarlar için oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Uygulamaya göre yukarıdaki (I) sayılı tarifede yer alan araçların vergi tutarlarının, bu araçların kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde tarifede aynı yaş grubunda yer alan bir alt dilimdeki vergi ödeniyor. Bir örnek vermek gerekirse; motor silindir hacmi 2.000 cm³ olan 2003 model (5 yaşındaki) bir otomobilin 2007 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı tarifeye göre 1.117 YTL tutuyor. Bu otomobilin kasko sigortası değerinin 23.000 YTL olması halinde, 23.000 YTL’nin yüzde 5’i de 1.150 YTL yapacağından ve bu tutar da 2007 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisinden daha fazla olduğu için bu araç sahibinin ödeyeceği vergi tutarı, tarifedeki bir alt dilimdeki tutara, yani 722 YTL’ye düşüyor. Uygulamayla örneğimizdeki kişi yaklaşık 400 YTL tutarında bir avantaj sağlamış oluyor. Ancak bu işlem için bazı formalitelerin de yerine getirilmesi gerekiyor. Örneği sirkülerimizin ekinde de yer alan ve yetkili bir sigorta acentesi tarafından düzenlenmesi gereken “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu”nun bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Vergi dairesi yetkililerinin de gerekli kontrolleri yaparak motorlu taşıtlar vergisinin tahakkukunu düzeltmeleri gerekiyor. Bu işlem 2007 yılı için bir kez yapılacak. Yani verginin Temmuz ayındaki 2. taksiti ödenirken aynı işlemleri yeniden yapmaya gerek bulunmuyor. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Ödenecek? 

            Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Vergi de Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor.[4] 2007 yılına ait verginin ilk taksitinin bu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk ettiriliyor. Gecikme zammının oranı şu anda aylık yüzde 2.5, yıllık yüzde 30. Bankalardan kullanılan kredi faizlerinin oranlarının aylık olarak ortalama yüzde 1,5 – 2 civarında olduğu düşünülürse, esnaf ve sanatkarların ödeme güçlüğü içerisinde olmaları nedeniyle vergilerini ödememeleri yerine bankalardan kredi kullanıp vergilerini ödemeleri çok daha avantajlı görünüyor. 

            Yeni Satın Alınan Taşıtların Vergisi Ne Zaman ve Ne Kadar Ödenecek? 

            Yeni satın alınan araçların vergisi, aracın ilk defa kayıt ve tescil edilmesine göre yani halk arasındaki ifade ile sıfır kilometre yada ikinci el olarak satın alınmasına göre değişmektedir. Öncelikle belirtelim ki sıfır kilometrede alınan taşıtların, yılın ilk 6 ayında alınması halinde vergi yıllık; yılın ikinci 6 ayında alınması halinde ise yarısı yani sadece ikinci taksiti ödenecek.[5] İkinci el taşıtların satın alınması durumunda da, taşıtı satanlar, Haziran ayı sonuna kadar satış işleminin yapılması halinde, ilk taksiti; Temmuz ayının başından itibaren yıl sonuna kadar satış işleminin yapılması halinde de her iki taksiti birden satış işleminden önce ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda ikinci el taşıt satın alanlar, taşıtı yılın ilk 6 ayı içinde almaları halinde sadece ikinci taksiti ödeyecekler, yılın son 6 ayı içinde almaları halinde de o yıl için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeyecekler.[6] 

            Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Ticari Kazancın Tespitinde Gider Kaydedilebilir mi? 

            Esnaf ve sanatkarların, Motorlu Taşıtlar Vergisini gider olarak yazmaları kanunen mümkün değil. Ancak taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan esnaf ve sanatkarlar, kiraya verdikleri taşıtlar için ödedikleri vergileri gider yazabilirler.[7] 

            Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödemek Artık Daha Kolay 

            Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemek için artık ruhsatın bankaya yada vergi dairesine götürülmesi gerekmiyor. 2006 yılından itibaren bankalar ve vergi daireleri sadece aracın plakasının söylenmesi ile vergiyi tahsil edebiliyorlar.


[1] 28 Seri No.lu MTV. Genel Tebliği (20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı R.G.)

[2] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 3

[3] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 10

[4] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 9/4

[5] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 9/6

[6] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 9/7

[7] Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Md. 14