Vergi İle İlgili Linkler

     
  Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
  Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
  Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhasebat.gov.tr
  Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
  Resmi Gazete www.resmigazete.gov.tr


   
 


--------------------------------------------------------------------------------------
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr