Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun yoğun ve ısrarlı çalışmaları sonucunda 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun “Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve toplanması” başlıklı 5 inci maddesinin (f) bendi 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı kanun ile; “Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden” şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye’nin tarım dışında en çok kendi nam ve hesabına çalışanına sahip meslek kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN Sosyal Güvenlik Kurumunun 08/07/2013 tarihinde yapılan seçimli Olağanüstü Genel Kurulunda Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

2.114.049 aktif ve 1.880.712 pasif olmak üzere 3.994.761 Bağ-Kur sigortalısı 08/07/2013 tarihinden beri Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda temsil edilmektedir. (Ocak 2016 itibarıyla)

2013 yılından beri Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, başta sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması olmak üzere, esnaf ve sanatkarların sigorta prim borçlarının yapılandırılmasının sağlanması, kadın esnaf ve sanatkarlara doğum borçlanması imkanı tanınması, prim borcu olan esnaf ve sanatkarların 31/06/2016 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi birçok alanda çalışmış ve başarı sağlamıştır.


 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr