Türk tarihinde sosyal güvenlik uygulamaları Orta Asya, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olarak ele alınabilir. Osmanlı Devleti’nde sosyal güvenlik anlamında ilk örgütlenme, 13. Yüzyılda önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun da temeli olan Ahilik (esnaf, zanaatkar, çiftçi vb. çalışma kolları), sonra Gedik-Lonca (belirli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek) teşkilatı adı altında ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet tarihimizde ise 1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesi’nin Hukukuna Müteallik Kanun ile kurulan Amele Birliği, ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. Esnaf ve sanatkarların kurumu olan BAĞ-KUR, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 02/09/1971 yılında kurulmuştur.

01/10/2008 ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik konularında bir devrim yapılmış, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yasalaşmıştır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR  tek çatı altında toplanarak
Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş, norm ve standart birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
  
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr