Anasayfa
Marka
Patent/Faydalı Model
Coğrafi İşaret
Endüstriyel Tasarım
T E S K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tasarım Nedir?

Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tasarım, fiyat, kalite ve performans olarak benzer ürünlerin yer aldığı pazarda, ürün bazında anlamlı farklılıklar ve katma değer yaratmanın en etkin araçlarındandır.

Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı teknolojiyi ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.

Bu nedenle yeni, sürekli değişim gösteren, insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüşün, etkin bir rolü vardır. Bu nedenle yeni, sürekli değişim gösteren, insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, artan kazanımlar sağlamaktadır. 

Endüstriyel Tasarımların Tescili 

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süresi dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır:

Rüçhan Hakkı Nedir? 

Rüçhan, kısaca öncelik anlamına gelir. Başvuru sahipleri, Türkiye dışında bir ülkede tasarım tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvurulara ya da açılan sergilerdeki teşhire dayanarak, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yaptıkları takdirde Türkiye’deki koruma başlangıç tarihi önceki başvuru veya sergi tarihi itibariyle başlar. 

Endüstriyel Tasarımların Tescil Edilme Nedenleri 

Neden Tescil?

 

                                    

 

TASARIMINIZI TÜRK PATENT ENSTİTÜSܒNDE TESCİL ETTİRMEK SİZİ TAKLİT EDİLMEYE KARŞI KORUR. 

Tasarım Tescili ile Korunan Nedir? 

Tasarım tescili ile koruma altına alınan, ürünün kullanıcıya sağladığı fayda ya da ürünün sahip olduğu fonksiyonel özellik değil, ürüne has görsel tasarım özellikleridir. 

Endüstriyel tasarım hakkı devredilebilir, lisans verilebilir, miras bırakılabilir. 

Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim? 

Tasarımlar; 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır.  

Tasarım tescili için, "endüstriyel tasarım tescil başvuru formu"nun doldurulması, öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat ya da posta yolu ya da internet vasıtasıyla on-line olarak ile Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Tescilli tasarım koruması, başvuru tarihinin kesinleştiği zaman itibariyle başlar. Aşağıda ifade edilen belgeler başvuru aşamasında verilmiş ise başvuru tarihi itibariyle, verilmemiş ise eksik belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle başvuru kesinlik kazanmış olur.

Bu belgeler;

Başvuru tarihini kesinleşmesine etki etmeyen, ancak başvurunun tescille sonuçlanabilmesi için verilmesi gereken belgeler ise,

Tasarımda Koruma Şartları Nelerdir? 

Tasarımların yasal olarak korunabilmesi için, ilgili mevzuatta belirtilen koruma şartlarına sahip olması gerekir. Tasarımın korunabilmesi için “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını taşıması, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmaması ve ürünün teknik fonksiyonu yerine getirebilmesi için belirli biçim ve boyutta olması uygun olması gerekmektedir. 

Korumadan Kimler Yararlanabilir?

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan,

Çoklu Başvuru Nedir, Koşulları Nelerdir?

Çoklu başvuru, tek bir başvuru ile birden çok tasarım için koruma talep edilmesidir. Tasarımların çoklu başvuruya konu olabilmesi için ürünlerin;

İtirazda Kullanılabilecek İspatlayıcı Bilgi ve Belgeler:

Tasarımın başvuru tarihinden önce kamuya sunulduğunu gösteren ve tarih içeren;

Hangi Tasarımlar Korunamaz?

korunamaz. 

Endüstriyel Tasarımlarda Koruma Süresi 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. 

İtiraz 

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, üçüncü kişiler tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığı gerekçesi ile itiraz edebilirler. 

İtirazın kabul görmesi için, yayından itibaren 6 ay içerisinde itiraz formunun, ispatlayıcı bilgi ve belgelerin ve ücretin ödendiğini gösterir belgenin Enstitüye verilmesi gerekir. 

Tasarım Hakkı Kapsamı

Tasarım hakkı sahibi, tasarım hakkına yapılabilecek tecavüzlerden dolayı hukuk davası açmaya yetkilidir. Tasarım hakkı, sahibinin izni olmadıkça üçüncü kişiler tasarımın uygulandığı ürünü;

Türkiye’de Tescilli Bir Endüstriyel Tasarım Tüm Dünyada Geçerli midir?

Endüstriyel tasarım tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Yani tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle, tasarımın birden fazla ülkede korunması isteniyorsa, korunma istenen ülkelerin ofislerine ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ancak geçen süreç içerisinde, her ülke ofisine ayrı ayrı başvuru yapılması, farklı başvuru prosedürleri ve farklı dil kullanımı gibi sorunları beraberinde getirdiğinden dolayı, yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan sistemler oluşturulmuştur.

Ülkemizde bu amaçla, Endüstriyel Tasarımların Uluslar arası tesciline İlişkin Lahey Antlaşması, 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece başvuru sahipleri, çok daha az maliyet ile ve tek bir başvuru yaparak Lahey anlaşmasına üye ülkelerde tasarımlarını tescil ettirebilmektedirler.

Başvuru sahipleri ayrıca İspanya’nın Alicante şehrinde yer alan Avrupa Birliği Marka Tasarım Tescil  Ofisi’ne (OHIM) müracaat ederek yine tek ücret ve tek başvuru ile Avrupa Birliğine üye ülkelerde tasarımlarını koruma altına alabilmektedirler. 

Neden Tasarım?

Seçenek özgürlüğü sunar 

                       

Hayata Neşe Katar

 

  

Aynı Fayda – Aynı Amaç – Tasarım Farklı 

 

Tasarım Yolu İle Markalaşma

                                   

 

Başarılı Tasarımlara Örnekler 

New York'ta her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi olarak kabul gören Uluslararası Tasarım Ödülleri (IDA 2007) yarışmasında Hakan GÜRSU ve ekibi ''Volitan'' adlı tekne tasarımı ile birincilik kazandı.

Volitan, ismini Akdeniz’de yaşayan tek uçan balıktan almıştır. Volitan, güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatlı su çevrimini gerçekleştiren, karbondioksit atık üretmeyen, geleceğin alternatif teknelerinden birisi olarak tasarlanmıştır.

Volitan nokta dönüş yapabilen ilk deniz aracıdır. Güneş panellerini hareketli katı yelkenler olarak kullanan, tekne dışında yer alan 2 adet hareketli elektrik motoru ile desteklenmektedir.