Çalışma Alanları  >> İş Sağlığı ve Güvenliği >> Küçük İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde iş kazalarının % 40’ı 1-3 kişi çalıştıran işletmelerde, % 73’ü ise 1-50 kişi çalıştıran işletmelerde meydana gelmektedir. İş kazalarının yarısı 1 yıldan daha az süredir çalışan işçilerde görülmektedir. İş kazalarının % 73’ü 14-35 yaş grubunda görülmektedir. Bu veriler iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme amacıyla yapılacak çalışmalarda genç işçileri ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri öncelikli gruplar olarak ele almanın gerekliliğini ortaya koymaktadır

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr