Çalışma Alanları  >> İstihdam >> Türkiye İş Kurumu

İnsan kaynaklarına yatırım ve istihdamı ekonomi politikasının merkezine yerleştirmeyi temel amaç edinen işgücü piyasası politikaları, çağdaş bir istihdam kurumuna ihtiyaç göstermektedir. Bu amaçla, 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. Kurum klasik iş ve işçi bulma faaliyetleri yanında aktif ve pasif işgücü programlarını uygulamakla da görevlendirilmiştir. 

Türkiye İş Kurumunun çağdaş bir istihdam kurumu hedefi çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve yönetiminde sosyal tarafların katılımcılığının benimsenmesi, işsizlik sorununun çözümünde ve Avrupa Birliği ile bu konuda uyum sağlanmasında önemli bir adım olacaktır.

Türkiye İş Kurumu I. Genel Kurulu 23-24 Mayıs 2000 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve Konfederasyonumuz da Kurulda temsil edilmiştir.  Kurulda ulusal istihdam politikasının belirlenmesi ve bu politikaların uygulanmasında Türkiye İş Kurumundan beklentileri içeren raporlar hazırlanmış ve kararlar alınmıştır.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr