Çalışma Alanları  >> İstihdam >> İstihdamda Mevcut Durum

Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’nin 2000 yılı nüfusu 67.803.927’dir ve nüfusun 2002 yılında 70 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun üçte ikisi kentte yaşamaktadır. 1990 ile 2000 yılları arasında ortalama yıllık nüfus artış hızı yüzde 1.83 olarak gerçekleşmiştir.

2001 yılında, Türkiye genelinde % 48.7 olan işgücüne katılma oranı, 2002 yılında da değişmeyerek aynı oranda kalmıştır. Buna karşılık, cinsiyet ayrımında incelendiğinde, işgücüne katılma oranı erkeklerde % 71.7'den % 70.5'e düşerken, kadınlarda az da olsa artarak, % 25.9'dan % 26.9'a yükselmiştir. 2001-2002 yılları karşılaştırıldığında kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı % 43.3'ten % 43.8'e yükselirken, kırsal yerlerde % 57.9'dan % 57.1'e düşmüştür.

2002 yılında işsiz sayısı, geçen yıla göre % 26.8 (510 bin kişi) artarak 2 milyon 412 bin kişiye ulaşmıştır. İşsiz sayısı 2002 yılında daha çok kentsel yerlerde artmıştır. İşsiz sayısı kentsel yerlerde % 29.4 artarken, kırsal yerlerde % 18.9 artmıştır.

2002 yılında işsizlik oranı, bir önceki yıla göre Türkiye genelinde % 8.5'ten % 10.6'ya, erkeklerde % 8.8'den % 10.9'a ve kadınlarda % 7.9'dan % 9.9'a yükselmiştir. İşsizlik oranı, 2002 yılında bir önceki yıla göre kentsel yerlerde daha fazla artmıştır. Ayrıca, kentsel yerlerdeki erkeklerin işsizlik oranındaki artış, kadınların işsizlik oranındaki artıştan daha fazladır.

2002 yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde, toplam istihdam 20 milyon 287 bin kişi olarak tahmin edilmiştir. İstihdam edilenlerin 14 milyon 615 bin kişisini erkek, 5 milyon 672 bin kişisini ise kadın nüfus oluşturmaktadır. 

İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, işsizliğin yanında işgücüne katılma durumunu da yansıttığı için ülkenin iş olanaklarını açıklayan önemli bir ölçüttür. 2002 yılında istihdam oranı, 2001 yılına göre Türkiye genelinde % 44.6'dan % 43.5'e, erkeklerde ise % 65.4'ten % 62.8'e düşerken, kadınlarda % 23.8'den % 24.2'ye yükselmiştir. 

2002 yılında istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendiğinde, toplam istihdam içinde tarımın payı % 33.2, sanayi sektörünün payı % 19.2, inşaat sektörünün payı % 4.6 ve hizmetler sektörünün payı % 43 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 6 milyon 745 bin kişi tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, bunların % 51.8'ini (3 milyon 496 bin kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır. Tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin % 73.7'si (2 milyon 578 bin kişi) kadın nüfustur. 

Eksik istihdamın işgücü içindeki oranı 2002 yılında, bir önceki yıla göre az da olsa düşmüştür (% 6'dan % 5.4'e). Kentsel yerlerde eksik istihdam oranı % 6.5'ten % 5.9'a düşerken, kırsal yerlerde % 5.4'ten % 4.8'e düşmüştür. Eksik istihdam edilen eğitimli gençlerin işgücü içindeki oranına bakıldığında, kentsel yerlerde erkeklerde ve kadınlarda bu oran düşerken, kırsal yerlerde artmıştır.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr