Kamu ihale sürecinin yasal çerçevesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile belirlenmiş ve her iki Kanun da 2002 yılı Ocak ayında kabul edilerek  2003 yılı Ocak ayı başında yürürlüğe girmiştir.

Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere ilişkin hükümleri içermektedir.

Kamu İhale Kanununun kapsamı, kamu harcamaları gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır.

Kamu ihalelerine katılmada, ihale ve/veya ön yeterlilik ilanının görülmesi ile başlanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamında yürütülen ihale sürecinde esnaf sanatkarlarımızca yapılması gereken işlemleri aşamalar halinde bilgi sitemizde bulabilirsiniz.