Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Sınav ve Değerlendirme >> TESK Ustalık Belgesi

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

       1- 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan; Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde  başvuruda bulunanlara doğrudan,

       2- TESK Kalfalık Belgesi veya Bakanlıkça kabul edilmiş başka meslek kuruluşlarınca verilmiş Kalfalık Belgesi sahibi olup, mesleği ile ilgili işlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirenlere odaca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak,

       3- Mesleki ve teknik orta  öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurtdışı kurumlardan mezun olanlardan odaca düzenlenecek ustalık sınavında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, TESK Ustalık Belgesi verilir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr