Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> Çıraklık Eğitim Sistemi >> Planlama ve Koordinasyon

Mesleki eğitim uygulamalarının ülke genelinde bir örnekliğini sağlamaktan sorumlu bulunan makam Milli Eğitim Bakanlığıdır. MEB’e bu konuda destek vermek üzere işçi, işveren ve ilgili kamu kurumlarından oluşan mesleki eğitim kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar iller düzeyinde ve merkezde olmak üzere iki şekilde örgütlenmişlerdir. Ayrıca MEB tarafından 4 yılda bir düzenlenen Milli Eğitim Şuraları da planlama ve koordinasyon konusunda önemli görevler üstlenmektedir.

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr