Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Planlama ve Koordinasyon >> MEMŞ'ler

5362 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince, esnaf ve sanatkarlar teşkilatında yapılmakta olan mesleki eğitim çalışmalarını değerlendirmek ve politikalar oluşturmak üzere Konfederasyon Genel Başkanının çağrısı üzerine meslek eğitimi merkez şurası toplanmaktadır. Şuranın toplanmasındaki amaç, esnaf ve sanatkarlar teşkilatının yürüttüğü mesleki eğiti faaliyetlerini değerlendirmek, yaşanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve geleceğe yönelik politikaları belirlemektir. Belirli aralıklarla toplanan Şura, teşkilat genelinde yapılan mesleki eğitim faaliyetlerinin planlama ve koordinasyonunu sağlayan en üst mercidir.

Bu şuralara başta kendi teşkilat mensuplarımız olmak üzere,  mesleki eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alandan bir çok özel ve kamu kurum ve kuruluşundan  temsilciler katılmakta ve çoğulcu bir yapı içinde kararlar alınmaktadır.

1992 yılından bu tarihe kadar 7 şura düzenlenmiştir. TESK;

Birinci Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

27 - 28 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da toplamış ve  110 adet karar,

İkinci Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

28 Mayıs 1993 tarihinde Ankara’da toplamış ve  57 adet karar,

Üçüncü Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

9 Nisan 1994 tarihinde Marmaris’te toplamış ve  40 adet karar,

Dördüncü Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

28 Mayıs 1995 tarihinde Ankara’da toplamış ve  27 adet karar,

Beşinci Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

1 Haziran 1996 tarihinde Ankara’da toplamış ve 83 adet karar,

Altıncı Meslek Eğitimi Merkez Şurası’ nı

24 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’ da toplamış ve  45 adet karar,

Yedinci Meslek Eğitimi Merkez Şurası’nı

16 Ekim 1998 tarihinde Kırşehir’de toplamış ve  59 adet karar  alınmıştır.

Şura çalışmaları ilgili kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla en az 2 ay önce başlamakta ve oluşturulan şura komisyon raporları Şura Genel Kuruluna sunulmaktadır. Raporlar incelendikten sonra şura kararları haline dönüştürülmektedir.

Şuralarda alınan kararları izlemek üzere V. Şura’ da bir Şura İzleme Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. Gerek bu komitenin çalışmalarından, gerekse Konfederasyonumuzca üzerinde titizlikle durulmasından dolayı şuralarda alınan kararların büyük çoğunluğunun hayata geçirildiği görülmektedir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr