Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Finansman >> MEB Katkısı

Konfederasyonumuz METEM’ leri kurarken ve işletirken Devletimizden çeşitli şekillerde yardımlar almaktadır. Bunlar;

1) Arsa ve bina temininde Bakanlıklar ve yerel yönetimlerden,

2) MEB Bütçesine ödenek konarak parasal katkı şeklinde olmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 20 Ekim 1993 tarihinde ülke genelinde Defterdarlıklara gönderilen bir genelge ile teşkilatımız birimlerine işletmelerüstü eğitim merkezi yapmak amacıyla Hazine malı olan arsalardan tahsis edilmesi konusunda yardımcı olunması (İrtifak hakkı) konusunda talimat verilmiştir. Konfederasyonumuzun, ülkemizin değişik yörelerinde başlattığı işletmelerüstü eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarında; inşaat harcamalarında kullanılmak üzere   2002 Mali Yılı Bütçesinden ise 1 Trilyon TL.’ lik bir ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine, Konfederasyonumuz bünyesinde kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonuna aktarılmak üzere konulması Devletimizin de bu olaya bizimle birlikte inanmış olduğunun ve paylaştığının bir göstergesi olmuştur.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr