Çalışma Alanları  >> Mesleki Eğitim >> TESK'in Mesleki Eğitim Çalışmaları >> Eğitim >>Meslek Kursları

Esnaf ve sanatkarlar odaları, birlikleri, federasyonlar ve Konfederasyon imkanları ölçüsünde üyeleri ve yanlarında çalışanlar için eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bu eğitimler iki alt başlıkta incelenebilir.

Bunlardan ilki, Konfederasyon tarafından çıkarılan Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında bulunan meslek dallarında odalar tarafından verilen meslek kurslarıdır.

İkincisi ise, 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan meslek dallarında faaliyet gösteren kişilere yönelik açılan meslek geliştirme eğitimleridir.

 

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr